نمونه دادخواست الزام به اخذ پایانکار – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,     از جمله موارد شایعی که حداقل چند سال…

نمونه دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, قاسم نجفی  مقدمهدادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی درصورتی که…

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,   مقدمه تفکیک، عبارت است ازتقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.…

الزام به اخذ پایان کار – وکیل الزام به اخذ پایانکار – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,   مقدمه از جمله موارد شایعی که حداقل چند سال…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم می شود اما به علت کثرت موارد…

الزام به تنظیم سند رسمی ملک – الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی, تفکیک, افراز, الزام به اخذ پایانکار, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع…

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه (به دلیل عسر و حرج) – قاسم نجفی بابادی

دادخواست طلاق به درخواست زوجه طبق قاعده موجود در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و با اینکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از جانب مرد است و هر زمانی که بخواهد می تواند آن را اعمال کند ولی زن تحت هیچ شرایطی نمی تواند بدون دلیل و یا بدون رضایت از…

نمونه دادخواست طلاق توافقی – تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش – قاسم نجفی بابادی

همان‌طور که از اسم طلاق توافقی آشکار است منوط به توافق زن و شوهر در تمام موضوعات زندگی مشترک و حضور هر دوی آنها در تمام مراحل رسیدگی است.   موضوعاتی که زوجین برای عملی و اجرا شدن طلاق توافقی باید در خصوص آنها با هم توافق کنند: مهریه‌ی زن، نفقه‌ی زن،…

اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی – قاسم نجفی بابادی

اقاله و فسخ اسناد مقاله ” اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی ” به تحقیق صابر ناظمی در ۱۰صفحه به صورت کامل و جامع در قالب یک فایل pdf تقدیم شما عزیزان می شود. جهت دانلود بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. اقاله و فسخ اسناد در دفاتر…

بررسی فقهی حقوقی اقاله – قاسم نجفی بابادی

مقاله ” بررسی فقهی حقوقی اقاله ” به تحقیق سید محمد موسوی بجنوردی در ۱۲ صفحه به صورت کامل و جامع در قالب یک فایل pdf در خصوص اقاله بحث نموده است که تقدیم شما عزیزان می شود. جهت دانلود بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. بررسی فقهی حقوقی اقاله…