نمونه دادخواست اخذ به شفعه و مطالبه ثمن مبیع از شفیع – قاسم نجفی بابادی

 

نمونه دادخواست

 

در زیری ۲ نمونه دادخواست در خصوص اخذ به شفعه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 

 

نمونه دادخواست۱: اخذ به شفعه بدوأ ابطال و عقد بیع مابین خواندگان

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن ۱. اخذ به شفعه به شرح متن بدوا ملازم با ابطال عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ….. مابین خواندگان هر کدام مقوم بر …….. میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک

۲. خسارات ناشی از دادرسی

دلایل ومنضمات دادخواست ۱) دلیل سمت / فتوکپی مصدق کارت ملی خواهان ۲) فتوکپی مصدق اسناد مالکیت دادخواست (مدرک)

۳) استعلام گردش ثبتی ۴) عند الزوم جلب نظر کارشناس رسمی ۵) عند الزوم شهادت شهود

 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما خاطر عالی را مستحضر می دارد:

(۱) به موجب دو جلد سند مالکیت به شماره ……….. بنحو اشاعه و تساوی با خوانده محترم ردیف اول مالک شش دانگ یک ……. شماره پلاک ثبتی …………. بخش ………….. واقع در ……….. می باشیم.

(۲) مستفاد از قانون مدنی: اشاعه مانع انتقال نیست و هر شریک می تواند سهم خود را به شریک دیگر و اشخاص خارجی انتقال دهد چنانکه ماده ۵۸۳ ق.م. در این خصوص می گوید: «هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.»

(۳) با وصف فوق تنها در موردی استثنایی ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می شود چنانکه ماده ۸۰۸ ق.م. اعلام می کند «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شر یک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده، بپردازد و حصه مبیعه را تملک کند.

(۴) با حفظ مقدمات فوق: حکم ماده مزبور برای جلوگیری از ضرر شریک مقرر شده و اجرای آن منوط به این شرایط است: الف) مالکیت به حال اشاعه باشد ب) شریکان دو نفر باشند ج) شرکت در مال غیر منقول | باشد د) آن مال قابل تقسیم باشد س) انتقال به قصد بیع باشد که در مانحن فیه خوانده ردیف اول به عنوان شریک اینجانب، اقدام به انتقال حصه خود به خوانده ردیف دوم از طریق عقد بیع به مبلغ ……….. ریال نموده | و ارکان این حق بنابر آنچه گذشت ایجاد گردیده و مدلل است.

بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر: و استناد به مواد ۸۰۸ ق.م. و ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع | خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. اسامی و مشخصات و محل اقامت شهود: ۱) ……… ۲) ………

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

دادخواست اخذ به شفعه 

 

 

دادخواست اخذ به شفعه

نمونه دادخواست۲: مطالبه ثمن مبیع از شفیع (دعوی متقابل)

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن  مطالبه مبلغ ……. ریال از شفیع (خوانده) ردیف اول با احتساب خسارت تاخیر در تادیه در استماع دعوی تقابل نسبت به کلاسه……… مطروحه در شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی…… ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست    ۱۔ دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ شماره….. ۳- محتویات کلاسه پرونده….. موضوع دعوی اصلی
 دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه حاصل از ماده ۱۴۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی و بعنوان دعوی تقابل نسبت به کلاسه….. مطروحه در آن شعبه محترم به تاریخ رسیدگی………. ساعت…………. به وکالت از ناحیه خواهان به استحضار می رساند:

١- موکل در تاریخ…. سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی…. بخش… به مبلغ……………………….. ریال از خوانده ردیف دوم خریداری و مبلغ…………. ریال حین البیع پرداخت نموده است.

٢- خوانده ردیف اول با طرح و اقامه دعوی به کلاسه یاد شده در آن شعبه با استفاده از حق شفعه و بعنوان شفیع، تقاضای تملک مبیع را نموده است.

۳- مستفاد از قانون مدنی: خریدار (موکل) باید ثمن معامله را در برابر تملک مبیع از شفیع بگیرد و بایع هیچ مسئولیتی در این باره ندارد و تا زمانی که شفیع ثمن معامله را به موکل نداده نمی تواند مبیع را بعنوان شفیع تملک کند.

بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست تقابل حاضر و استناد به مواد ۸۰۸ و بعد قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و در استماع دعوی تقابل، صدور حکم بشرح ستون خواسته تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

دادخواست اخذ به شفعه

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

دادخواست اخذ به شفعه

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *