نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به علت خیار تاخیر در ثمن – قاسم نجفی بابادی

دادخواست فسخ معامله

نمونه دادخواست

 دادخواست فسخ معامله

در زیریک نمونه دادخواست در خصوص تنفیذ فسخ معامله به علت خیار تاخیر در ثمن تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 دادخواست فسخ معامله

 دادخواست فسخ معامله

دادخواست فسخ معامله

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تقاضای تایید و تنفیذ (اعلام) فسخ عقد بیع مورخ / شماره ……… با اختیار و جواز حاصل از موضوع و بهای خیار تأخیر در پرداخت ثمن به شرح متن مقوم بر ……… میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست  ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه شماره / مورخ …………. ۳) اظهارنامه

 

 دادخواست فسخ معامله

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار می رساند:

(۱) مبایعه نامه مورخ / شماره….. حکایت از وقوع عقد بیع نسبت به ….. ما بین اصحاب دعوی دارد.

(۲) مستفاد از قانون مدنی: هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود. (۳) خیار تأخیر ثمن با مستجمع شدن ارکان اربعه ذیل تحقق می یابد: ۱) مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد.

۲) تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد در این مورد حق حبس وجود ندارد و گروکشی مبیع و ثمن ممکن نمی باشد)

۳) تسلیم مبیع و ثمن هیچ یک انجام نشده باشد (چه تسلیم یکی از آن دو، حق حبس دیگری را از بین می برد آنکه متخلف است باید به ایفای عهد اجبار شود و هیچ موجبی برای فسخ وجود ندارد، لکن تسلیم باید کامل باشد تا خیار فروشنده را از بین ببرد (تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند (ماده ۴۰۷ ق.م).)

۴) باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد (در این مدت هیچ یک از متعاملین آنچه را که عهده دار است تسلیم نکند خواه دلیل تسلیم نکردن ارادی یا اضطراری و موجه یا با تقصیر همراه باشد. که در مانحن فیه ارکان خیار پیشگفته محرز و مدلل گردیده است.

بناء به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۴۰۲ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ابلاغ مراتب فسخ از طریق ارسال اظهارنامه شماره / مورخ ……….. به خوانده، رسیدگی و استدعاست. استماع خواسته و در نفس امر به لحاظ حدوث عارضه تأیید و تنفیذ فسخ به شرح ستون خواسته تحت

با تشکر و تجدید احترام شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

دادخواست فسخ معامله

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *