نمونه دادخواست اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع قبل از تسلیم – قاسم نجفی بابادی

اعلام فسخ معامله

نمونه دادخواست

 

در زیریک نمونه دادخواست در خصوص اعلام فسخ معامله به علت نقص مبیع قبل از تسلیم تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

اعلام فسخ معامله

اعلام فسخ معامله

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 اعلام فسخ معامله

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن  ۱) اعلام فسخ معامله مورخ ……………….. به علت نقص مبیع مقوم بر …. میلیون ریال ضمن موضوع و بهای

احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب ۲) مطالبه ثمن به مبلغ ……….. ریال بانضمام خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ فسخ لغایت اجرای حکم

دلایل ومنضمات دادخواست  ۱) دلیل سمت / وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق قرارداد مورخ ………  ۳) اظهارنامه ۴) عندالزوم جلب نظر کارشناس رسمی
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما با اجازه و اختیار حاصل از یک برگ وکالتنامه ممهور به مهر مالیاتی و ممضى به امضاء موکل با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر می دارد: عقد بیع مورخ …………… راجع به …………. به علت نقص مبیع قبل از تسلیم آن به عارضه فسخ دچار شده است:

چه او”: مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می شود بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد.

ثانیا: در اراده دو طرف نیز سهمی از ثمن در برابر «وصف کمال» پرداخته نمی شود تا بتوان ادعا کرد که به همان نسبت تعهد خریدار از بین می رود.

ثالثا: بنا به مراتب و معنونه در فوق: در این قبیل موارد چاره ای جزء فسخ عقد باقی نمی ماند. رابعا: مراتب فسخ به موجب اظهارنامه شماره ……………… به تاریخ ابلاغ ……………… رسمه به | خوانده اعلام شده است.

بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و استناد به مواد ۳۸۸ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه به علت حدوث عارضه اعلام فسخ در جزء اول و صدور حکم در جزء دوم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

اعلام فسخ معامله

با تشکر و تجدید احترام

اعلام فسخ معامله

محل امضاء

 

 

اعلام فسخ معامله

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

اعلام فسخ معامله

 

اعلام فسخ معامله

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *