نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع – قاسم نجفی بابادی

 

نمونه دادخواست

 

در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

 

 

نمونه دادخواست۱: دادخواست اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع و مطالبه ثمن

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..        
خوانده خانم/آقای..        
وکیل          
تعیین خواسته وبهای آن  ۱- اعلام بطلان عقد بیع مورخ….. به علت فقدان قدرت بایع بر تسلیم مبیع به شرح متن مقوم بر ………. میلیون ریال ۲- مطالبه ثمن معامله به مبلغ ….. ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ……………. لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی ۳- عند الزوم استعلام از راهور ناجا
دلایل ومنضمات دادخواست  ۱۔ دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما به وکالت از ناحیه خواهان با مشخصات و محل اقامت مرقوم خاطر عالی را مستحضر می دارد:

١- سند عادی (بیع نامه) مورخ / شماره…… دلالت بر وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی نسبت به ششدانگ یک دستگاه خودروی………. به شماره انتظامی ناجا……. به مبلغ……… ریال دارد

۲- مبلغ………… ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله حین العقد به خوانده پرداخت و مقرر گردیده الباقی ثمن یک هفته پس از کشف خودروی مورد معامله که به سرقت رفته پرداخت شود.

۳- به موجب مستفاد از قانون مدنی: ۱- هدف نهایی از همه التزامها اجرای آنها است. ۲- تعهد ناممکن را بایستی باطل شمرد. ۳- در داد و ستد همه چیز مقدمه این است که دو مال با هم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. ۴- امکان تسلیم مال مورد انتقال بایستی از شرایط درستی تملیک یا تعهد به آن باشد. ۵- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد باطل است. ۵- بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است. ۷- قدرت بر تسلیم خود شرط مستقلی برای مبیع است و نباید آن را از توابع (مالیت داشتن) یا منفعت عقلائی برشمرد ۸ اعلام بطلان عقد از نظر اصول، در باره همه موثر است چه عقد باطل نه در آینده و نه در گذشته نفوذی ندارد.

۴- با وصف فوق: از عنوان قدرت بر تسلیم چنین بر می آید که این توان را باید در متعهد (خوانده) بررسی کرد ولی، مفاد و موقع ماده ۳۴۸ ق.م این ظهور را از بین برده و نشان می دهد که بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد، که در ما نحن فیه بیع خودروی به سرقت رفته به دلیل وضع ویژه آن از بدو انعقاد و علم متعاملین به مسروقه بودن آن منبطل بوده | است و عقد باطل آن چنان عقدی است که صرفا ظاهر عقد را داشته و در حکم معدوم است.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۸۴۳ قانون مدنی، و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و ما لا اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

 

محل امضاء

 

 

 

نمونه دادخواست۲: اعلام بطلان عقد بیع به علت عدم توانایی فروشنده در تسلیم مبیع

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خانم/آقای..        
خوانده خانم/آقای..        
وکیل          
تعیین خواسته وبهای آن تقاضای اعلام بطلان عقد بیع مورخ / شماره……….. به لحاظ عدم توانایی تسلیم مبیع مقوم بر …… میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی
دلایل ومنضمات دادخواست   ۱) دلیل سمت ۲) فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ / شماره ………………… ۲) قرار تحقیق محلی و معاینه محل ۴) جلب نظر کارشناس رسمی
 

ریاست محترم …..

باسلام

احتراما خاطر عالی را مستحضر می دارد:

عقد بیع موضوع بیع نامه مورخ ………….. شماره …………. به لحاظ عدم توانایی در تسلیم مبیع به شرح ششدانگ یک ……… به شماره پلاک ثبتی ……… بخش ……….. واقع در ……….. واجد اشکال بوده و به دلایل ذیل شایسته بطلان است:

چه اولا: طرفین در تاریخ ……………….. اقدام به انجام معامله نسبت به رقبه صدرالتوصیف نموده اند و این در حالی بوده است که: رقبه مارالذکر تحت تصرف غیر قرار داشته است.

ثانیا: مستفاد از قانون مدنی: تنها اعتماد صحابه دعوی بر توانایی تسلیم کافی برای نفوذ عقد نیست، فلذا چنانچه طرفین مطمئن باشند که هیچگاه به هدف نهایی خود نخواهند رسید و تسلیم مبیع امکان پذیر نمی باشد و با این وصف به خرید و فروش بپردازند، باید گفت اراده جدی بر معامله وجود نداشته و عقد باطل است چه آنچه دو طرف می خواسته اند با آنچه در عالم خارج روی داده انطباق ندارد.

بناء به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر اعلام بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

 

 

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *