چگونگی ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی – قاسم نجفی بابادی

  منظور از سند انتقال اجرایی چیست ؟ سند انتقال به طور کلی به سند رسمی یا عادی گفته می شود که بر اساس آن مالی از شخصی به شخص دیگر منتقل گردد.اما سند انتقال اجرایی ثبتی ،سندی رسمی است و دستور آن از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی…

چگونگی توقیف عملیات اجرایی ثبت – قاسم نجفی بابادی

    اسناد لازم الاجرا و همچنین اسناد رسمی تعهد آور؛ مانند چک، سند ازدواج، قرارداد تسهیلات بانکی که از مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه، که نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند از طریق اجرای ثبت قابل وصول هستند.…

انواع راه های الزام سازنده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

الزام سازنده به انجام مشارکت در ساخت الزام سازنده به انجام تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی مطرح می شود که سازنده به تعهدات خویش عمل ننماید.در این مواقع امکان الزام به انجام تعهدات از سوی مالک وجود دارد.چرا که سازنده به موجب قرارداد مشارکت در ساخت عهده…

چگونگی ابطال مزایده ثبتی – قاسم نجفی بابادی

  شرایط اجرای مزایده از طریق ادارات ثبت در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه ای پس از ارزیابی مال و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می گردد.که در ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا موارد لازم جهت ذکر در آگهی مزایده قید گردیده است. آگهی مزایده در یک نوبت در…

ابطال قراردادهای بانکی – باطل کردن قرارداد بانکی – قاسم نجفی بابادی

  ابطال قرارداد بانکی به چه معنی است ؟ ابطال در لغت به معنای باطل نمودن و به عبارت دیگر، کان لم یکن نمودن یک قرارداد می باشد. یک قرارداد جهت صحت آن نیازمند این است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت…

مهلت ابطال مزایده – قاسم نجفی بابادی

  مفهوم مزایده مزایده بدین معناست که  بالاترین قیمت جهت فروش در نظر گرفته شود زمانی که مالی در معرض فروش قرار می گیرد، کارشناس قیمت پایه مال مورد نظر را اعلام می نماید و پس از آن مال در معرض فروش واقع می شود و افرادی که در مزایده…

چه مواردی باعث ابطال مزایده می شوند – قاسم نجفی بابادی

  مفهوم مزایده مزایده بدین معناست که  بالاترین قیمت جهت فروش در نظر گرفته شود زمانی که مالی در معرض فروش قرار می گیرد، کارشناس قیمت پایه مال مورد نظر را اعلام می نماید و پس از آن مال در معرض فروش واقع می شود و افرادی که در مزایده…

چگونگی گرفتن حق طلاق توسط زوجه – قاسم نجفی بابادی

  همانطور که می دانید بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق است نکته: اگر زوج (مرد) به…

دادگاه صالح رسیدگی به ابطال مزایده – قاسم نجفی بابادی

  ابطال مزایده فرآیند مزایده دارای مراتبی است که  در اجرای مزایده بایستی رعایت گردد و چنانچه در اجرای این امر تخطی صورت گیرد و بر خلاف شرایط قانونی عمل شود، امکان ابطال مزایده وجود دارد. ابطال مزایده ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیر منقول باشد و لازم…

دادن حق طلاق به زوجه – قاسم نجفی بابادی

  همانطور که می دانید بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد. و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق است نکته: اگر زوج (مرد) به…