اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی – قاسم نجفی بابادی

 

در چه شرایطی شخص ثالث می تواند نسبت به توقیف ملک اعتراض نماید؟

در مواقعی که ملکی بنا بر حکم دادگاه، توقیف گردد، هر فردی که نسبت به آن ملک، حقی دارد و توقیف ملک به او ضرر وارد می نماید، میتواند نسبت به توقیف ملک معترض گردد. بعنوان مثال گاها پیش می آید که فردی، ملکی را طی یک مبایعه نامه عادی خریداری می نماید و تاریخ خرید ملک، زودتر از تاریخ توقیف ملک بوده است بنابراین او میتواند نسبت به توقیف ملک معترض شود.

در چنین شرایطی شخص ثالث می بایست اعتراض خود را تحت عنوان خواسته “اعتراض به عملیات اجرایی” تقدیم دادگاه صالح نماید. در دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ، خواهان دعوا، شخص ثالث است و خوانده دعوا نیز طرفین اجراییه صادره از دادگاه می باشند.

جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ، دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که حکم یا دستور توقیف ملک، توسط آن دادگاه، اجرا می گردد حتی اگر دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد.

در دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک ، رایی که دادگاه دال بر رفع توقیف ملک صادر می نماید نیاز به صدور اجراییه ندارد و با رای دادگاه، اجرای رای سابق متوقف می گردد و ملک، رفع توقیف می شود.

 

 

اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم‌به رد است.

 

نکات مهم در دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

  • اگر بابت صدور قرار تامین خواسته نیز ملک توقیف شود باز هم ثالث میتواند نسبت به توقیف آن معترض گردد.
  • در شرایطی که مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند رسمی باشد که تاریخ آن زودتر از توقیف ملک باشد، فورا از ملک رفع توقیف می گردد و نیاز به اثبات مورد دیگری نیست و نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف، نمیتوان اعتراض کرد و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.
  • در رویه قضایی بعضی از شعبات دادگاهها اینگونه استدلال می نمایند که مالک اموال غیرمنقول، کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده است، بنابراین به صرف ارائه یک مبایعه نامه عادی از ملک رفع توقیف نمی شود فلذا توصیه می گردد که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی نیز تقدیم دادگاه شود.
  • در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی عمل می نماید اما به جهت ترافعی بودن موضوع، اطلاع از اعتراض و دادن فرصت دفاع مناسب برای طرفین دعوا ضروری می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود. هر چند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد. از آن جا که توقیف و اجرای آراء در مورد املاک و اموال غیر منقول با دادگاه محل وقوع ملک است. بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک، طرح می شود.

 

مستندات قانونی مرتبط با دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود.

در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.

 

ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود.

دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر مرحله لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می کند.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق، رسیدگی خواهد شد.

تبصره – محکوم له می تواند، مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی کند. در این صورت آن مال، توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می شود.

 

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *