توقیف و برداشت از حساب کارکنان دولت – قاسم نجفی بابادی

مقدمه کارکنان دولت قشر وسیعی ازارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که درچارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه می کنند حقوق ومزایایی را دریافت می نمایند. این حقوق مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کارارائه شده…

جرم در اعلام ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

اعلام ورشکستگی شرایط خاصی دارد و شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که جرم در اعلام ورشکستگی چه زمانی روی می دهد و تحت چه شرایطی تاجر ورشکسته مجرم قلمداد می‌شود؟ در وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا در مورد قانون تجارت مفصل بحث می شود. در این…