نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: مطالبه ضرر ناشی ازجرم, ضرر و زیان ناشی از جرم, وکیل ضرر و زیان ناشی از جرم

مقدمه

در پی وقوع جرم و برهم خوردن نظم جامعه ممکن است به اشخاصی نیز مستقیما خسارت وارد کند. متضرر از جرم پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی ( دادسرا یا دادگاه) طرح کرد حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که مستقیما به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند. اما این امر دارای شرایط و تشریفاتی است که در این بروشور به آن می پردازیم.

برابر قانون پس از آنکه متهم در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفت شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به قاضی دادسرا تقدیم کند و نیز می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه به مرجع مزبور تسلیم کند.

 

ذکر چند نکته:

 • ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیما ناشی از جرم باشد پس اگر شخصی، فردی را به طور غیر قانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمی تواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو میدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن او در مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد.
 • متضرر از جرم باید دادخواست تقدیم کند و پس از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه بخواهد که حکم به الزام متهم به پرداخت خسارت بدهد.
 • دادخواست ضرر و زیان باید تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه تقدیم شود.
 • در برخی جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری قانون به قاضی تکلیف کرده تا ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را ملزم به رد عین مال مسروقه یا مال بدست آمده از کلاهبرداری کند و اگر عین مال حاصل از جرم وجود نداشت متهم را به تحویل و پرداخت مثل یا قیمت آن کالا ملزم کند. پس این جرایم نیاز به دادخواست ندارند.
 • در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری با دادخواست ضرر و زیان شاکی خصوصی مواجه شد مکلف است اگر متهم را در ارتکاب جرم گناهکار تشخیص داد ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر کند و اگر رسیدگی به امر ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری بود حکم جزایی را صادر و سپس به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند.

نمونه دادخواست

 

در زیر ۳ نمونه دادخواست تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

البته با توجه به اینکه با توجه به اینکه طریح این دعوی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه توصیه می گردد از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 

 

نمونه دادخواست ۱ 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن مطالبه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت و ضر ر و زیان ناشی از جرم (مثلا)به مبلغ حدوداً ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ و خسارات دادرسی وارده از قبیل ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره ( وفق ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
دلایل ومنضمات دادخواست ۱- محتویات پرونده کیفری کلاسه …………. ۲- تحقیق و معاینه محلی ۳- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس
 ریاست محترم …..

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

ریاست محترم دادگستری بخش ………… سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: خوانده دعوا آقای ………….. هنگامی که قصد ساختن ساختمان خود را داشته و به وسیله لودر گودبرداری می‌نمود، به سبب بی‌احتیاطی خانه ملکی اینجانب خواهان …………. را خراب کرده است. و به علاوه، اشیای منقول خانگی را نیز از حیز انتفاع خارج نموده و به این ترتیب مبلغی معادل ……… ریال به اینجانب خسارت وارد کرده است. لذا نظر به مراتب یادشده و اینکه خانه ملکی و اشیای خانگی منقول از حیز انتفاع خارج شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ………. ریال را دارم. با کمال احترام نام و نام خانوادگی امضاقبلاً از لطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با احترام………..

امضا                                                                                                                           محل امضاء

 

 

نمونه دادخواست ۲

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن مطالبه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت و ضر ر و زیان ناشی از جرم (مثلا)به مبلغ حدوداً ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ و خسارات دادرسی وارده از قبیل ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره ( وفق ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. کپی مصدق بیع نامه وکالتنامه وکیل ۲. عندالزوم شهادت شهود ۳. در صورت صلاحدید ارجاع امر به کارشناس

 ریاست محترم …..

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

در مورخه۲۳/۱۱/۹۵خوانده اقدام به تخریب و ضرب و شتم اینجانب نمود و بنده متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی گردیدم و بر این اساس شکایتی مطرح کردیم که در شعبه حضرتعالی مطرح رسیدگی می باشد. فی الحال مستدعی است با اصدار رای منصفانه مراتب احقاق حقوق اینجانب را فراهم آورید.

قبلاً از لطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با احترام………..

امضا                                                                                                                           محل امضاء

 

نمونه دادخواست ۳ 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن مطالبه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت و ضر ر و زیان ناشی از جرم (مثلا)به مبلغ حدوداً ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ و خسارات دادرسی وارده از قبیل ھزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره ( وفق ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ) .
دلایل ومنضمات دادخواست ۱. کپی مصدق بیع نامه وکالتنامه وکیل ۲. عندالزوم شهادت شهود ۳. در صورت صلاحدید ارجاع امر به کارشناس
 ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………

با سلام ،

سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند: ۱- آقای ……….. خوانده دعوی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با اینجانب خواهان ……………….. تصادف کرده و منجر به شکستن استخوان‌های ساق پای راست اینجانب شده‌است. که در نتیجه ۲۰ درصد نقص عضو برایم ایجاد شده است. ۲- دادگاه کیفری پس از بررسی لازم برایم دیه تعیین کرده که جمعا به مبلغ …….. ریال به بنده پرداخت شده است. ۳- باتوجه به اینکه شغل من ………. بوده و با سابقه …… ساله روزانه حداقل مبلغ …………. ریال دریافت می‌کردم که …. ماه می‌باشد که نتوانستم کار کنم و از این بابت مبلغ ………. ریال به عنوان هزینه درمان و معالجه و … خرج کرده‌ام، لذا با عنایت به قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر و سایر قواعد فقهی و مواد قانونی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده دعوا به پرداخت مبلغ ……….. خسارات ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب                                                                                                                            محل امضاء

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

.

57 thoughts on “نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

 1. سلام
  مورد کلاهبرداری فروش مال غیر است
  رای نهایی صادر ولی هنوز ابلاغ نشده است
  دادخواست مبنی بر مطالبه خسارات را چه زمانی باید تقدیم دادگاه کنیم و چه مواردی رادر آن ذکر کنیم
  با تشکر از شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما از الان می توانید طرح دعوی نمایید اما بهتر است صبر کنید تا زمان ابلاغ رای .
   ۲. در متن دادخواست مختصری از شرح واقعه و نتیجه دادنامه مرجع کیفری را بیان نمایید و خسارات وارده بر خود را شرح دهید
   ۳. دادنامه صادره و قولنامه خود را را به عنوان دلایل و منضمات ذکر نمایید.

 2. باسلام و عرض ادب.

  سوالی ک داشتم اینه ک، تبصره ۲ م۱۴ آدک میگه منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی شامل دیه و تعزیرمنصوص نمیشه؛حالا اگه رای به پرداخت دیه باشه، نمیشه دادخواست ضرروزیان دادیا ربطی نداره؟
  ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   مطالبه دیه ارتباطی با ضررو زیان وارده به شما ندارد. اگر ادعای ورود ضرر و زیان به خود دارید می توانید به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نمایید و پس از ارجاع به کارشناس در صورت تایید آن دادگاه به نفع شما رای خواهد داد.

 3. سلام بنده یکی از شکات پرونده کلاهبرداری هستم و برای خسارت وارده دادخواست ضرروزیان به دادگاه بدوی کیفری ارایه نمودم که بصورت جداگانه تشکیل پرونده شده است،حال سوال بنده این است که آیا مجرم پس از صدور رای حقوقی برای دادخواست بنده میتواند به رای صادره مانند رای کیفری اعتراض نماید؟ یا اینکه رای صادره حقوقی قابل اعتراض نمیباشد؟

 4. سلام شخصی به صورت عمد دو بار خودروی من رو مورد خسارت قرار داد، سرباز راهنمایی رانندگی هم شاهد ماجرا بود الان برای شکایت و دادخواست مطالبه ضرر و زیان چیکار کنم؟ ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   تخریب اموال دیگری جرم بوده که در قانون ۲ الی ۵ سال حبس برای آن در نظر گرفته است، شما می توانید شکوائیه ای مبنی بر تخریب مال خود تهیه و حسب مورد از طریق دادسرا و یا دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید و همزمان مطالبه ضرر و زیان خود را هم قید نمایید.

 5. سلام وروز بخیر ۱-اسفند۹۶ تویوتای هایلوکس اینجانب از درب منرل (شهر جدید اندیشه )سرقت شد و از طریق تماس با ۱۱۰ و کلانتری محل پرونده به آگاهی شهریارارسال شد ۲-آخر فروردین ۹۷ یک گروه سارق تویوتا در کرج دستگیر و پرونده از طریق دادسرا به شعبه ۳بازپرسی و آگاهی کرج ارجاع شد ۳- اردیبهشت ۹۷ در آگاهی کرج به سرقت خودرو اینجانب اعتراف (آقای افشین امیری و اصغر عاشوری با کمک همدستان )و آقای اصغر عاشوری همراه پرسنل محترم اگاهی کرج جهت مشخص کردن محل و بازسازی صحنه جرم به درب منزل آمد وصورت جلسه شد ۴-با اعتراف سارقین خریداران خودرو شناسایی شدند(محمد نوری و علیرضا نوری ) که از دادسرای الهیه با وثیقه ازاد شده بودند با همکاری پرسنل محترم دادسرا دستگیر و به کرج منتقل شدند۵- در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای فجر کرج اعتراف سرقت تایید و با درخواست تامین خواسته اینجانب حکم توقیف اموال سارقین ومالخرها صادر ولی منتج به نتیجه موثر نشد ۶- قرارنهایی دادسرا در اسفند ۹۷ با ۳۳شاکی – ۲۰مشتکی عنهم – و ۴۰ اتهام صادر شد ۷- پرونده به شعبه ۱۰۷دادگاه کیفری کرج ارسال و اولین جلسه ۹۸/۰۳/۲۶ میباشد

 6. سلام
  ضمن تشکر از جنابعالی به دلیل کمکهای بی دریق
  اینجانب حدود ۳ سال پیش زمینی از شخصی خریداری نمودم “مدتی پیش متوجه شدم ایشان با توجه به اینکه در املاک خود زمین خود را فروخته است “بطور یکطرفه و بدون اطلاع از اینجانب به سامانه ثبت مستغلات کشور ورود کرده و مبایعه نامه فوق را باطل نموده است از طرفی مشخص گردید که زمینهایی فروخته شده کاربری زراعی بوده در صورتیکه که بعد در مبایعنامه و کد رهگیری کاربری مسکونی قید گردیده است
  از انجائیکه “از انجائیکه مالک دفتر املاک نمیتواند ذینفع در مبایعنامه باشد و این عمل تخلف است و با همین امکان توانسته به سامانه مستغلات وارد شده و مبایعه نامه را فسخ نمایید و همچنین فروش زمینهای خلاف واقع را کد رهگیری دهد و انرا بعد از معامله ابطال نماید ضرر و زیان فراوانی به این جانب وارد نموده است “لطفا یاری بفر مایید چه شیوه ای جهت دادخواست و مطالبه خسارت انتخاب نمایم “مستحضر باشید کلیه خیارات جز خیار تدلیس در مبایعنامه اسقاط شده است
  در ضمن هفته پیش شکایت کیفری در خصوص جعل سند و استفاده از سند مجعول نموده ام

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر در یک سند فیزیکی دخل و تصرف نموده جعل می باشد وگرنه به صرف ورد به سامانه جعل نیست
   ۲. اگر برای ورد به سامانه از اطلاعات هویتی شما استفاده نموده تحت شرایطی شامل کلاهبرداری اینترنتی می شود
   ۳. می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید و اگر سند ندارند تحویل بخواهید

 7. سلام
  سال ۱۳۹۱ لیزینگ خودرو برای خرید خودروی سمند سورن ثبت نام کردم مبلغ ۱۵ میلیون واریز کردم متاسفانه لیزینگی ها کلاهبردار از آب در آمدند حدود ۴۰۰ نفر مالباخته که با شکایت و پی گیری بعمل آمده متهمین دستگیر و پس از جلسات متعدد محکوم به رد مال شدند بهمراه ۵ سال حبس که پس از طی شدن دوران حبس، حکم برای رد مال رفته برای اجرا، پول ۱۳۹۱ واریز شده الان ۱۳۹۸ با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، چطور میتوانم ادعای ضرر و زیان داشته باشم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   برای مطالبه اظافه بها به نرخ شاخص بانک مرکزی باید جداگانه دادخواستی تهیه و از باب تسبیب تقاضای خود را مطرح نمایید.

 8. با سلام بیش از یکسال از شکایت خیانت در امانت گذشته و حکم صادره از تجدیدنظر به اجرای احکام رسیده که به ۲ سال حبس تعزیری رای قطعی صادر شده ولی بنده هنوز نتوانستم مال امانی (خودرو مورد امانت)را پس بگیرم تا الان که گفتند از دادگاه حقوقی دادخواست رد مال و خسارت ناشی از جرم دهم خواهشمندم راهنمایی کنید ۱-آیا برای مال ناشی از جرم به دادخواست نیاز است. ۲- برای خسارت ناشی از جرم میتوانم مبلغ خسارت طول این مدت که بی وسیله ماندم محاسبه کنم و در صورت امکان بر چه مبنایی ست. ۳-با توجه به اینکه در تاریخ مشخصی با شرکتی جهت کار قرارداد بسته بودم ولی عمل مجرم باعث شد این کار را از دست بدهم و این مدت بیکارم و با پیوست کردن متن قرارداد شرکت میتوانم جبران خسارت منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کنم.۴-ماشین بنده را شخص مدعی فروش شده به شخصی که او نیز مدعی فروش به دیگری ست که این معاملات بدون اجازه از مالک و حتی وکالتنامه دست به دست شده که در تمام جلسات دادگاه غیر از مجرم اسم آن اشخاص را حتی در شکایتنامه به طور کامل نوشتم اما به این دو نفر کاری تداشتند و از ماجرا خارج نمودند و با اینکه بارها به شخص سوم هشدار دادم حتی توسط وکیل که ماشین توقیف قضایی ست و برای پس دادنش به فروشنده جدی باشد و پولش را پس بگیرد ولی ایشان تا کنون هیچ کاری نکرده در ضمن ماشین را به نصف قیمت واقعی خریده این شخص نه از فروشنده مال غیر شاکی است ونه آن فروشنده از شخص اول و مجرم هم طبق مدتی که وقت دادند برای جلب رضایت بنده میگوید مبلغ ۴۰ میلیون بده تا باقی پولش هم جور کنم و ماشین را از او پس بگیرم زیرا شخص سوم از مجرم مبلغی بیشتر بابت نرخ روز خواسته در صورتی که اصلا ربطی به مجرم ندارد و او باید از کسی که ماشین را خریده شکایت کند در ضمن هر دو قولنامه ها کاملا نامعتبر نوشته شده که اینها خود یکی از دلایل اثبات جرم شد حال این سوال مبهم است که اگر شخص سوم که مال را در غصب و تصرف گرفته واقعا پولی بابت خرید ماشین داده است قیمتی که در کاغذ نوشته بود ۶۵ میلیون (قیمت واقعی ماشین حدرد ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون سال قبل بود) با این حال از همان روز اول بلافاصله مطلع شد از ماجرا چرا تلاشی نکرده که ماشین را پس بدهد یا حتی کاش از مالک شکایت میکرد برای فک پلاک و این ماشین را نه میتواند بفروشد نه استفاده کند چون توقیف است پس به نظر شما برای چه بیش از یکسال در تصرف گرفته و قتی مال او نیست و تاکید کردم قصد فروش نداشته ام و ندارم چرا این ۳ نفر بر علیه یکدیگر کاری نمیکنند و شاید یک تیم باشند خواهشا به دادم برسید الان باید چکنم چون از روز اول هر سه را نام بردم ولی تنها مجرم خیانت در امانت را تا آخرین مرحله در نظر گرفتند حالا باید از کدام یک مالم را پس بگیرم آیا میتوانم مستقیم از شخص سوم به عنوان غاصب شکایت کنم تمنا دارم مرا کمک کنید که از زندگی و تکرار این ماجرا و اینکه هنوز ماشینم پیش دیگری ست روح و روانم مختل کرده وقتی قانونی نیست که حقم پس بگیرد به زور متوسل شوم که مطمئنا بیشتر قتل و جنایات از این مسائل ناشی میشود که دادرسی نباشد و مجبور شود خودش به داد خودش برسد که فاجعه ی وحشتناکی ست.

  1. باسلام
   ۱. برای پس گرفتن مال خود باید دادخواست حقوقی مطرح نمایید
   ۲. اگر منظور از خسارت طول مدتی که ماشین در اختیار شما نبوده اجرت المثل ایام تصرف است بله بر اساس نظر کارشناس قابل مطالبه است
   ۳. صرف بستن قرارداد کفایت نمی کند اما از باب مسئولیت مدنی امکان مطالبه وجود دارد اما بهتر است بر اساس بند قبل اجرت المثل را مطالبه نمود
   ۴. باتوجه به اینکه مبنای معاملات انجام شده نامشروع است شما می توانید ابطال معاملات بعدی را بخواهید اما بهتر است ابتدا اظهارنامه ای برای خریداران دیگر ارسال و پس از ان مجددا شکوائیه ای بر علیه همه غاصبین بعدی مطرح نمایید
   ۵. پروسه قضایی در ایران زمان بر است و رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به صبوری فراوان دارد انشا.. به زودی موفقیت حاصل خواهد شد

 9. با سلام در خصوص یک جرم کیفری(تحریق عمدی اتوموبیل) رای قطعی یک سال حبس تعزیری صادر گردیده و بنده درخواست تامین دلیل طبق نظر کارشناس داده ام، نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جرم مورد استدعاست، با سپاس

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   می توانید از این دو نمونه دادخواست استفاده نمایید
   شرح ماوقع را در قالب یکی از این دادخواست ها شخصی سازی و مورد بهره برداری قرار دهید

 10. با سلام . در پرونده مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم پس از رسیدگی در دادگاه بدوی قرار ارجاع به کارشناس تعیین شده ، کارشناس دقیقا چه کاری انجام میده؟ آیا جمع کل مبلغ خسارت رو تعیین میکنه؟ بر چه اساسی میزان درآمد من رو تعیین میکنه؟ باتشکر

  1. باسلام
   ۱. بسته به قرار کارشناسی دارد در برخی موارد به کارشناس ارجاع می شود تا رابطه سببیت بین رتار مجرمانه و ضرر و زیان را بررسی نماید در برخی موارد صرفا تعیین میزان خسارت مد نظر است
   ۲. اینکه مارشناس بر چه اساسی درامد تعیین می کند باید مشخص شود چه خسارتی وارد شده و چه مناعی از شما از بین رفته است

 11. با سلام و تشکر از راهنمایی های ارزنده شما
  سال ٩٧با اصرار مستاجرم (ملک کارگاه تولیدی )و با توجه به عدم پرداخت به موقع حق الاجاره مجبور شدم یک واحد آ پارتمان در حال ساخت (موجر بنده این آپارتمان را در ازا نصب در و پنجره از شخص دیگری به صورت دستی توافق کرده بود) از موجر خود پیش خرید نمایم(با سند دستی بدون هر گونه نقل و انتقال)
  قرار بود ایشان آپارتمان رو اردیبهشت٩٧تحویل اینجانب نمایند ،که بعداز گذشت ۵ماه و شکایت اینجانب از دادسرا(هنوز پرونده به دادگاه صالحه ارجاع نشده)دادسرا شخصی که با موجر بنده قرار دادبسته محکوم کرده و ایشان هم وثیقه ای به مبلغ ملک(مورد وثیقه به قیمت تاریخ سال گذشته که به دادگاه اعلام گردیده تعیین شده)بازداشت و بنده موندم حیران.
  میخواستم ببینم جهت پس گرفتن ملک اولیه خود و یا به ارزش ملک به قیمت الان همچنین عدم نفع اجارات ممکن الحصول و …چه کار کنم
  سپاسگزارم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سوال شما کمی نامفهوم است
   اما در هر صورت اگر مناقشه بر سر ملکی است که بابت مال الاجاره دریافت نموده اید می باشد با توجه به اینکه قراراداد پیش فروش می باشد با ید از طریق داوری اقدام نمایید

 12. باسلام وتشکر از راهنمایی های ارزنده شما
  درتیر۹۶اقدام به پیش خریدخودروازیک نمایندگی معتبرنمودم ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل۵۰%قیمت خودرو وتحویل۱۲۰روز کاری.خودروتحویل نشد و پس ازشکایت درنهایت دادگاه کیفری حکم به رداصل مال صادر نمود.قیمت این خودرو درحال حاضر ۳۸۰میلیون تومان است وقدرت خرید۵۰میلیون تومان کمتر از یک سوم سال ۹۶است.دادخواست خسارات ناشی از جرم را چگونه ارایه کنم که تاحد ممکن متضررنشوم.وبتوانم بادریافت خسارت مبلغ پیش پرداخت خود را مطابق ارزش روزبنمایم.
  باسپاس فراوان

 13. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد گرامی . بنده اردیبهشت ۹۷ یک واحدآپارتمان صفر از بساز بفروش خریداری کردم بعد از گذشت چند ماه متوجه شدم سازنده درمورد ساخت آپارتمان کم فروشی نموده ، بعنوان نمونه سرامیک های کف واحد برخی شکسته و مابقی نیز درحال تخریب و کنده شده میباشد یا سروسهاس بهداشتی خوب ایزوگام نگردیده است و باعث نشت آب از طبقه فوقانی میگردد و همچنین سیستم تهویه سرویسها بطور استاندارد تعبیه نشده ودر مواقع بارندگی موجب نفوذ آب و رطوبت به داخل سرویس میگردد . دراین خصوص آیا درخواست تامین دلیل علیه سازنده تنظیم نمایم یا راهکار دیگری دارد ؟ منمنون از راهنمایی شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   قطعا شما باید ابتدائا از طریق شورا حل اختلاف، تامین دلیل نمایید و سپس بر اساس قرارداد و به استناد تامین دلیل انجام شده، اقدام مقتضی انجام دهید

 14. با سلام و خداقوت
  من صاحب ماشین تانکر سوخت هستم که راننده من باری را که قرار بود در جایگاهی که در بارنامه مشخص شده تخلیه کند(نام راننده در بارنامه مشخص و ایشان تعهد نموده بار را در همان محلی که در بارنامه مشخص شده تحویل دهد) در جای دیگری تخلیه کرده که پس از تخلیه توسط حراست شرکت نفت مشخص و با حضور نیروهای انتظامی محموله به عنوان قاچاق مشخص شد و در این رابطه پیمانکار به پرداخت ۹۱ میلیون تومان جریمه (از طرف کمیته تخلفات شرکت نفت) متهم واز حساب ایشان کسر گردید و این مبلغ را پیمانکار ازمن دریافت نمود. حال می خواهم از راننده شکایت کنم. دادخواستی که در این زمینه باید ارائه کنم چیست؟ لازم به ذکر است راننده در دادگاهی که روز اول با عنوان قاچاق تشکیل شد به دلیل همکاری با حراست در اعلام محل تخلیه از قاچاق تبرئه شد.

 15. سلام و عرض ادب
  در خصوص یک پرونده خیانت در امانت
  قاضی پرونده دستور جلب اموال منقول مورد شکایت را صادر کرده و از طریق اجرای احکام کالا های منقول مورد نظر کشف و توقیف گردیده است. چند روز دیگر نوبت دادگاه رسیدگی هست و هنوز رای صادر نشده است . من سه سوال دارم از شما اگر لطف کنید ممنون میشم. ۱- آیا دادخواست حقوقی استرداد اموال موضوع پرونده را باید قبل از صدور رای دادگاه در سامانه سنا ثبت کنم یا بعد از صدور حکم و ابلاغ حکم . سوال دوم آیا جهت دریافت خسارات وارده از زمان تصرف اموال این جانب تا زمان تحویل میتوانم در همین دادخواست تقاضای ضرر و زیان کنم یا باید در یک دادخواست جداگانه اقدام کنم . سوم اینکه درصورتی که متهم به خیانت در امانت در صورتی که قسمتی از کالای منقول را تلف و یا فروخته شده باشد آیا با تحویل گرفتن الباقی اموال توسط این جانب باید برای سایر کالا های تحویل نگرفته یک شکایت دیگر مطرح کنم و یا در همان دادخواست اول تقاضای دریافت غرامت و خسارت و یا ضرر و زیان کنم . ممنون از لطف و عنایت شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بهتر است صبر نمایید و پس از صدور رای قطعی دادخواست استرداد اموال مطرح نمایید
   ۲. درخصوص سوال دوم و سوم چون هردوادعا در خصوص یک موضوع می باشد بهتر است همزمان طرح شوند
   البته بسته به نظر معاون ارجاع یا قاضی رسیدگی کننده ممکن است قائل به تفکیک این دو باشند که در این صورت مشکلی ایجاد نمی شود و جداگانه رسیدگی می شوند

 16. سلام یک شخصى از ما کلاهبردارى کرد و اکنون به دستور قاضى پرونده به حبس و رد مال و جزاى نقدى محکوم شده میخواستم بدونم براى ارائه ى شکایت راجب ضرر و زیان بنده باید چه کارى انجام بدهم؟!؟!

 17. باسلام و روزبخیر.برای شکایت و درخواست غرامت ضرر و زیان کلاهبرداری ملک می‌خوام دادخواست بدم بهتره مبلغ خسارت را برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی بنویسم با مبلغ ذکر نکنم و ارجاع بدم به تعیین کارشناس و نرخ روز ملک.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   فرقی نمی کند ولی بهتر است مبلغ مورد نظرتان را به نرخ بانک مرکزی بنویسد و بعد در متن دادخواست میزان ضرر و نحوه محاسبه را نیز بیان نمایید و درخواست ارجاع به کارشناس را هم قید کنید

 18. با سلام. پنج سال قبل دو نفر کلاهبردار با من صحبت کردند که شرکت بسته بندی راه اندازی کردیم. شما شناسنامه و کارت ملی و کارت عابر بانک را بده تا در شرکت استخدامت کنیم. من دادم و پس از مدتی متواری شدند و در شهرهای مختلف شروع به فروش اینترنتی با حساب من کردن. ابتدا یکی پس از دیگری مالباختگان شکایتم کردند تا اینکه دو کلاهبردار در شهرهای مرزی دستگیر شدند و روانه زندان شدند. اکنون ابلاغیه رد مال برایم آمده است از شعبه کیفری. چه باید کنم و چگونه لایحه بنویسم که رفع اتهام شود از من و چون چندین بار در دادگاه‌های شهرهای مختلف رفتم هزینه های سنگینی پرداخت نمودم چگونه میتوانم مطالبه نمایم. آیا نیاز به شکایت حقوقی هم هست یا همان دادگاه کیفری می‌تواند جبران خسارت نماید. ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   سوال شما بسیار کلی است و امکان پاسخگویی وجود ندارد اما بر اساس موارد گفته شده:
   ۱. بهانه شما مبنی بر شرکت بسته بندی کاملا بلاوجه به نظر می رسد و برای دادگاه بالای ۹۰ درصد قابل پذیرش نمی باشد
   ۲. تنظیم لایحه مستلزم مراجعه حضوری و پرداخت هزینه می باشدمی باشد
   ۳. درخصوص دریافت خسارت و هزینه های انجام شده باید این هزینه ها بررسی شوند ولی به صورت کلی اکثر ین هزینه ها قابل مطالبه نیستند
   ۴. درصورتی که قابل مطالبه باشند باید دادخواست حقوقی مطرح نمایید

 19. سلام در یک پرونده جعل و کلاهبرداری که شاکی هستم حکم قطعی صادر شده و پرونده رفته اجرای احکام کیفری
  اجرای احکام ابلاغ کرده که درخواست رد مال بدم
  نحوه نوشتنش رو بلد نیستم میتونید کمکم کنید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   نیاز به متن خواصی نمی باشد
   خطاب به شعبه اجرای احکام مورد نظر بنویسد با توجه به دادنامه ….. مبنی بر محکومیت اقای/خانم ….. و نیز قطعیت ان تقاضای صدور دستور جهت رد مال اینجانب مورد استدعاست

 20. عرض سلام
  در یک پرونده کلاهبرداری بنده شاکی هستم. پرونده دو بار به کارشناسی رفته است و در حال حاضر منتظر رای قاضی هستیم.
  سوال من این است که پیش از رای نهایی قاضی ما به چه نحو میتوانیم درخواست ضرر زیان بدهیم.
  در شرایط فعلی امکان پرداخت هزینه سنگین برای این درخواست هم ندارم.
  به چه نحو میتوانم درخواست ضرر و زیان به همراه اعسار از پرداخت هزینه ها داشته باشم؟ این کار رو از طریق دفاتر قضایی باید انجام بدهیم؟

  ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. درخواست خود را به صورت کتبی به مرجع رسیدگی کننده ارائه نمایید و نیاز به حضور در دفتر خدمات قضایی ندارد
   ۲. نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد

 21. با سلام ، سوالی دارم
  از شخصی به حرم کلاهبرداری شکایت کردیم که از سال ۹۵ تا ۹۸ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از ما پول گرفته برای خرید واحد ،که فعلا پرونده در دادسرا هستش و تازه می‌خوان ارسال کنن به دادگستری
  در ابلاغیه هم اومده که جرمش محرز شناخته شده و خودش هم اعتراف کرده که ۴۰۰ میلیونو گرفته
  حالا خونوادش می‌خوان رضایت بگیرن با توجه به اینکه سال ۹۵ اون خونه ها متری ۱ میلیون بوده و الان شده ۷ میلیون ،یعنی اون زمان ما می‌توانستیم چندتا واحد بخریم ولی با ۴۰۰ تومن الان نمیشه حتی ۳ دانگ خونه رو خرید آیا او دادگاه خسارت هم به پول ما تعلق میگیره یا نه

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   دادگاه کیفری رسیدگی کننده حکم به خسارت نمی دهد و این امر مستلزم طرح دادخواست حقوقی است که مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد که البته به نظر مبلغ خسارت چندان چشمگیر نباشد

 22. باعرض سلام و ادب
  اینجانب از متشاکی عنه به جرم جعل و استفاده از سند جعلی شاکی شده ام و پرونده درحال رسیدگی و تحقیقات است و در نهایت جرم مجرم (متشاکی عنه ) به اثبات خواهد رسید ، حال با توجه به اینکه این شخص بابت سند جعلی از اینجانب نزد شورای حل اختلاف شکایت نموده ایت و مدت یکسال است که اینجانب را مجبور نموده از محل کار خود به کرار مرخصی بگیرم تا در جلسات شورای حل اختلاف حضور یابم و همچنین برای دفاع از حقوق خود به کرار به وکلای حقوقی هزینه مشاوره و تنظیم دادخواست و لایحه پرداخت کنم و به مراجع قضایی هزینه دادرسی پرداخت کنم و اکنون قصد مطالبه خسارت وارده به خود را بابت هزینه های ترک محل کار ، هزینه های دادرسی ، هزینه های تنظیم دادخواست و لایحه ها ، هزینه های مشاوره با وکلای حقوقی را از متشاکی عنه را دارم ، لطفا” راهنمایی بفرمایید که برای این امر ،
  ۱-چه زمانی ؟
  ۲-از چه مرجعی ؟
  ۳- با چه مدارکی ؟
  می توانم اقدام کنم ، از کمال همکاری شایسه حضرتعالی سپاسگزارم .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به نظر این موارد قابل مطالبه نیستند و دومرتبه باعث صرف وقت و هزینه اضافی برای شما می شود
   اما در هرصوت اگر قصد طرح دادخواست در این زمینه دارید باید صبر نمایید تا حکم محکومیت قطعی ایشان صادر و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی با در دست داشتن کلیه اسناد و مدارک شامل هزینه های انجام شده توسط شما دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایید

 23. با سلام خدمت شما بزرگوار
  تورو خدا دلسوزانه راهنمایی بکنید:
  بنده موسس یه مدرسه خصوصی ام که تابستون گذشته قبل از شروع سومین سال کاری مون ساختمون جدیدی که گرفته بودیم از طریق جرم یه نفر با فیلمبرداری غیرمجاز و ارسال هلی شات داخل حیاط و نشر اکاذیب که هردوجرم دو سال حبس خوردن که متاسفانه توی تجدید نظر با رابطه بازی فعلا شده همون جرم نشر اکاذیب. که توی اون ساختمون بنده به کذب فاقد ایمنی نشون داده شده بود و باعث شد سال تحصیلی گذشته و در واقع کل آینده م و ۵۰ دانش آموزی که داشتم از دست بدم و الان برا خسارت باید چکار کنم . دادخواست حقوقی هم دارم میدم. چطور و چقد امید داشته باشم به چقد خسارت . ضمنا دلیلی که تجدید نظر برا اون جرم تبرعه شده از دوتا جرم آورده اینه که گفته مدرسه خصوصی نیس. مگر میشه مدرسه خصوصی و شخصی وسط تابستون و درب بسته بی اجازه دوربین بفرستن بگه اشکال نداره. الان فقط اون یکی جرم مونده یعنی نشر توی تلگرام و فقط جریمه دولتی ازش مونده. برا خسارتهام باید چکار کنم بجز دادخواست حقوقی.
  ممنونم از راهنمایی دلسوزانه تون.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید پس از قطعی شدن حکم نشر اکاذیب و با پیوست نمودن این حکم دادخواست مطالبه خسارت مطرح نمایید که البته در نظر داشته باشید به صرف انجام نشر اکاذیب و حتی صدور حکم کیفری دلیلی بر مطالبه خسارت نیست و شما باید اثبات نمایید دچار ضرر مادی شده اید و این ضرر به خاطر این نشر اکاذیب بوده است البته نکته اساس این است که مواردی همچون اینه در گذشته ۵۰۲ دانش اموز داشته ام و اکنون به عنوان مثال این تعداد به ۲۰ تن تقلیل یافته در اکثر موارد مورد پذیرش واقع نمی شود و محاکم فقط به خسارات بلاواسطه رای می دهند

 24. سلام و عرض ادب… آیا در دعوای مطالبه خسارت ناشی جرم ( مطالبه ضررو زیان) که یک دعوای حقوقی است امکان جلب یا ورود شخص ثالث وجود دارد؟ ( اعم از اینکه دادخواست در همان مرجع کیفری تقدیم شده باشد یا در مرجع حقوقی) . ضمنا اگر مستند و مواد قانونی در رابطه با این سوال در قوانین ما وجود دارد را ذکر بفرمایید… ممنون

 25. درود
  از شخصی به جرم کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان شکایت کردم که این مبلغ رو سال ۹۵ و ۹۶ از من گرفته ، تقریبا اول امسال(۱۳۹۹) دستگیر شد و بعد از مراحل قانونی رای به ردمال و جریمه و ۴ سال حبس صادر شده ، خداروشکر قانون کامل کشور ما در جرم کلاهبرداری فقط میگه باید ردمال صورت بگیره و خسارت و ضرر و زیانی قابل دریافت نیست
  از اونجایی که ۴۰۰ میلیون سال ۹۵ حداقل پنج برابر الان ارزش داشته من چکار باید کنم ؟ درخواست حقوقی بدم؟یا به همون شعبه رسیدگی کننده دادخواست بدم؟ البته وکیل هم گرفتیم که مبلغ زیادی هم پول دادیم بهش وکیل هم میگه ضرر و زیان قابل دریافت نیست
  .
  جالب اینه اون شخص کلاهبردار رفته با پولی که از من گرفته، خونه و ماشین برای خودش خریده همون سال ، الان خونه اش فقط ۲ میلیارد قیمتشه ، قانون هامون قانون نیست.

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متاسفانه امکان اخذ خسارت وجود ندارد
   صرف نظر از برخی کاستی ها در قوانین اشخاص نیز خود موظف هستند با تدابیر مختلف حقوقی از این موارد جلوگیری یا اینکه حداقل به بهترین نحو ممکن جبارت خسارت نمایند

  2. سلام ازبنده سال ۹۷ مبلغ ۲۵ میلیون تومان بصورت اینترنتی کلاهبرداری شدوکلاهبردان به دام افتادند الان برای من ابلاغیه اومده درخواست مطالبه رد مال کنم الان من باید چکاری انجام بدم وایا می شود مبلغ به سرقت رفته را به قیمت روز دریافت کنم خواهش می کنم راهنماییم کنید

   1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
    باید به موجب لایحه از شعبه ای که در حال رسیدگی به پرونده است تقاضای رد مال نمایید
    بلاتوجه به تبصره ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری به قیمت روز اجرا محاسبه می شود

 26. سلام یک شخصى از ما کلاهبردارى کرد و اکنون به دستور قاضى پرونده به حبس و رد مال و جزاى نقدى و ۵ سال زندان محکوم شده میخواستم بدونم براى ارائه ى شکایت حقوقی راجب ضرر و زیان بنده چه متن دادخواستی بنویسم ؟

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید شرح ماوقع و میزان خسارت را بنویسید و دادنامه کیفری را هم ضمیمه نمایید می توانید از نمونه دادخواست های ما نیز الهام بگیرید

 27. سلام
  بابت خرید ماشین از بنده کلاه برداری شده والان دادگاه حکم قطعی داده مبنی بر پرداخت اصل پول وزندان الان میخاستم درخواست ضررو زیان کنم
  چندروز فرصت دارم بعداز صدور حکم قطعی درخواستم رو بدم؟؟
  دوم اینکه هزینه این کار چقدره؟؟
  اگر لطف کنید نمونه دادخواست هم بدید
  ممنون از لطف شما

  1. باسلام
   ۱. دادخواست ضرر و زیان مهلت ندارد و شما هرزمانی تمایل داشته باشید می توانید مطرح نمایید
   ۲. هزینه مطالبه ضرر و زیان اگر بالای ۲۰ میلیون باشد سه و نیم درصد مبلغ ضرر و زیان و اگر زیر ۲۰ میلیون باشد نصف ان می باشد
   ۳. برای مشاهده نمونه دادخواست روی لینک زیر کلیک نمایید.
   http://estinafgar.ir/1397/08/13/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86/

 28. با سلام
  خودرویی به قیمت ۲۰۰ تومن در سال ۱۳۹۷ خریدم . مال غیر دراومد و فروشنده در سال ۹۹ به دو سال حبس محکوم شد و رد مال. قاضی حقوقی هم اعلام بطلان معامله را صادر کرد. الان آیا با داشتن برگه رسمی کارشناس دادگستری که قیمت خودرو را ۶۰۰ تومن زده آیا میشه مطالبه کرد؟ یا شاخص تورم بانک مرکزی رو محاسبه میکنند؟ ممنونم

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   متاسفانه در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و رویه محاکم متفاوت است اما به نظر ما باید بر اساس نظر کارشناس قیمت روز محاسبه شود چراکه پرداخت ثمن قرارداد بر اساس شاخص بانک مرکزی، پرداخت خسارت نیست، بلکه پرداخت ثمن به ارزش واقعی آن است.

 29. سلام‌‌من‌سه‌سال‌پیش‌یک‌زمین‌‌ازیک‌نفرخریدمبعدمتوجه‌شدم‌‌طرفم‌کلاهبردار‌بوده‌‌شکایت‌فروش‌مال‌غیرنمودم‌‌اکنون‌قرارجلب‌دادرسی‌صادرشده‌باتوجه‌به‌اینکه‌اون‌زمان‌قیمت‌زمین‌‌شصت‌میلیون‌بوده‌واکنونحدودششصدمیلیون‌تومانه‌وازین‌بابت‌من‌متضرر‌شدهام‌ودادگاه‌همحکم‌به‌ردمال‌میده‌من‌چگونه‌دادخواستی‌برای‌جبران‌ضرروزیانم‌بدم‌‌وهزینه‌تمبردادگاه‌‌چقدره‌حدودا.متشکرم

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. بر اساس همین نمونه دادخواست یک دادخواست با مشخصات شخصی خود تنظیم نمایید و تقاضای ارجاع امر به کارشناس نمایید و دادگاه بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی رسیدگی و ایشان را محکوم خواهد نمود
   ۲۵. هزینه دادرسی ۴/۵ درصد ضرر و زیانی است که ادعا دارید به شما وارد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *