الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو, الزام به انتقال سند, تنظیم سند رسمی, , , , , ,, , , , , , , , , ,

مقدمه

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه‌ها می‌کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملک یا خودرویی منعقد می‌کنند، مالکیت آنها منتقل می‌شود با این وجود تا زمانی که سند مالکیت هم به نام خریدار صادر نشود او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت.

بدقولی فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمی‌گذارد و از اینجاست که دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» شروع می‌شود.

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد است. افراد جامعه، نسبت به اموالی که خریداری می کنند، با تصرف خود نسبت به آن، مالک شناخته می شوند و حق هرگونه تصرف و اختیاری را دارند. اموال منقول که بر اساس ماهیت و ذاتشان، قابل نقل و انتقال هستند، به صرف تصرف و باقی ماندن آن در ید مالک، عنوان مالکیت را اعطا می کند.

در غالب موارد و معاملاتی که انجام می شود، برای اثبات مالکیت در مورد اموال منقول به دلیلی جز اماره تصرف، نیازی نمی باشد ولی در بعضی از اموال به خاطر نوع و اهمیت و گسترش استفاده از آن ارائه ی سند مالکیت به عنوان اثبات کننده ی مالکیت، مورد نیاز می باشد. یکی از این اموال منقول که برای اثبات مالکیت و نقل و انتقال آن باید سند صادر گردد، خودرو می باشد که با توجه به گستردگی حجم مبادلاتی که نسبت به خودرو وجود دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج صدور سند الزامی می شود.

مراجعی برای صدور سند مالکیت خودرو وجود دارد که ملزم به صدور سند خودرو هستند و در صورتی که استنکاف کنند، می توان از آنها الزام به تنظیم سند خودرو را خواست.

در این مقاله، به بررسی رویه قانونی الزام به تنظیم سند خودرو پرداخته می شود.

 

بدقولی در تنظیم سند

امروزه بسیار معمول است که فروشندگان اتومبیل و املاک بعد از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص گرفتن درصد قابل توجهی از مبلغ معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری می‌کنند یا گاهی ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند.

اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوق‌دانان وجود دارد، ولی رویه قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیر منقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی چون اصل «اوفوا بالعقود» و نیز اصال صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیر منقول را معتبر دانسته است و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کنند.

البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا گاه در مواردی همچون تحویل مبیع منوط به اخذ سند رسمی می‌داند، یعنی پس از تنظیم سند رسمی می‌بایست مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

اهمیت تنظیم و الزام به تنظیم سند خودرو

برای اقامه دعوی، هر یک از طرفین در صورتی که ادعایی داشته باشند، باید برای اثبات ادعای خود دلیل و مستندات معتبر به دادگاه اقامه کنند.یکی از این ادله مورد قبول قانون گذار، سند می باشد. سند در اثبات ادعا در دعوی بسیار کاربرد دارد و در مواردی که به اصالت آن اعتراض و برای دادگاه اصالت و صحت آن احراز می شود، برای صدور رای دادگاه کافی می نماید. در قانون اگرچه اثبات مالکیت افراد نسبت به اموال منقول از طریق تصرف و اماره ی ید قابل اثبات می باشد و فقط تنظیم و صدور سند برای اموال غیر منقول لازم و ضروری می باشد، ولی با توجه به استفاده ی روز افزون و حجم گسترده ی مبادلات خودرو، برای جلوگیری از سواستفاده افراد غیر مالک و کسانی که خودرو را در تصرف دارند، صدور سند مالکیت برای خودرو، خواه به موجب برگه سبز اداره ی راهنمایی و رانندگی و یا به موجب دفتر اسناد رسمی باشد، عرفن ضرورت دارد. (ماده ۲۲۰ ق.م. و ماده ۲۹ قانون قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

مدارک لازم برای تنظیم و صدور سند خودرو

در عرف معاملات خودرو، طرفین خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو معامله ی بیع تنظیم می کنند که این توافق در قالب بیع نامه یا قولنامه تنظیم می شود که به موجب این قولنامه، با پرداخت بخشی از ثمن خودرو، در روز مقرر، برای تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال با سند رسمی حاضر می گردند. بر این اساس، فروشنده و خریدار، هر کدام موظف هستند برای انتقال مالکیت خودرو قبل از حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی، با در دست داشتن سند مالکیت، به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

 

تعهد فروشنده در مورد الزام به تنظیم سند خودرو

با تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است.

 

تعهد مراجع دولتی در الزام به تنظیم سند خودرو

یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.

یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد.

 

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو و شرایط آن

در صورتی که خریدار به تعهدات خود مبنی بر انتقال ثمن معامله به فروشند عمل کرده باشد و یا طبق قرارداد و یا عرف خرید و فروش خودرو، توافق بر این اساس باشد که باقی ثمن در دفتر اسناد رسمی، تحویل و منتقل گردد، در مقابل فروشنده هم متعهد می گردد که جهت تنظیم سند خودرو در دفتر خانه حاضر شود. در غیر این صورت خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند.

 

مرجع صالح و هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

مرجع صالح در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل با توجه به ماده ی ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوردو در مرحله ی بدوی نیز مطابق هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان ۵/۳ درصد از قیمت خواسته یعنی اتومبیل است.

 

مدارک لازم جهت دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

 • مدرک شناسایی و کارت ملی خواهان.
 • تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو.
 • پرداخت هزینه دادرسی.
 • مبایعه نامه و استشهادیه شهود مبنی بر خرید خودرو با سند عادی.
 • وکالتنامه وکیل دادگستری.

 

مزایای طرح دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو توسط وکلای استیناف گر

 • با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.
 • مدت زمانی که حکم به الزام خوانده گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
 • نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
 • وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
 • بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.

 

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

 

حد نصاب تصمیمات مجامع در شرکت با مسئولیت محدود

راه های ارتباطی ما برای انجام مشاوره رایگان:

وب سایت:   http://estinafgar.ir/

تلگرام:   https://t.me/estinafgar

اینستاگرام :  http://www.thepictaram.club/instagram/estinafgar

 

 

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 

75 thoughts on “الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. شما می توانید شکایت فروش مال غیر مطرح نماید
   ۲. علاوه بر مورد فوق می توانید دادخواست ابطال معامله موصوف به همراه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مطرح نمایید.
   ۳.پس از ابطال می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

 1. باسلام بنده درسال۹۵یک دستگاه پارس به صورت اقساط خریداری کردم پس از۲۷ماه اقساطش تملم شد اماصاحب سندکه مثلاازدوستانم است به بهانه های مختلف سندنمیزنه
  لازم به دکراست بنده قولنامه ندارم چون ماشین قسط داشت اما مدارک ذیل رادارم
  :فیش واریز۸ملیون پیش پرداخت
  کل فیشهای عابربانک پرداخت اقساط
  چون اختلاف حساب داشتیم طرف یه کپی ازدفترچه اش دادکه توش کامل درموردنوع خودرو، مبلع پیش پرداخت، وام گیرنده ( من )، تعدادومبلغ اقساط
  چه طوری بایداقدام کنم؟

 2. سلام ممنون از اطلاعات کامل و جامع
  یه سوال
  من قولنامه ندارم . اشنا بودن و الان به اختلاف خوردم و پیداشون نمی کنم .
  فقط برگ سبز و سند اصلی ماشین که از کارخانه امده را دارم
  با این مدارک می تونم اقداماتی کنم برای درخواست تنظیم سند قطعی ماشینم ؟
  و اینکه چطور و کجا برم ؟
  ممنون از پاسخگویی شما

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   درصورتی که وکالتنامه گرفته اید یا فک پلاک نموده اید می توانید از طریق دفاترخدمات قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید
   اما اگر هیچ یک از موارد بالا را ندارید بهتراست ابتدا دادخواست اثبات بیع مطرح و سپس دادخواست الزام به تنظیم سند طرح نمایید

  2. با سلام آیا توانستید با مدارکی که دارید درخواست الزام به سند را در دفتر خدمات قضایی ثبت کنید؟
   متاسفانه من هم دقیقا مشکل شما را دارم

 3. سلام
  یک موتور سیکلت را دست دوم از شخصی یک سال قبل خرید که سند بنامش نشده بود ( صاحب اصلی موتور شخص دیگری است )و در فروشگاه موتور سیکلت باسربرگ فروشگاه تحت عنوان سند موقت جهت تردد شهری معامله کردم که در این سند موقت ذکر شده اعتبار آن سه ماه می باشد. اکنون که به فروشگاه مورد نظر جهت به نام زدن موتور مراجعه میکنم می گوید فعلا صاحب اصلی نمی آید سند بزند. قابل ذکراست که قبل از اینکه من متوجه این قضیه شوم به جهت نیاز مالی شدید موتور را به شخص دیگری فروخته ام وخریدار تاکید به زدن سند دارد.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید یا اینکه از خریدار خود بخواهید ایشان از شما و کسی که سند به نام اوست دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نماید

 4. سلام و عرض ادب
  من درس سال ۹۳ یک دستگاه پراید از یکی از دوستام که باهاش کار میکردم رو خریدم ولی هیچی ننوشتیم کارت ماشینو مدارک دارم..ماشین به نام دوستمم نبود بعد دوستمم ۲ سال بعدش افتاد زندان تا الانم که چند سال میگذره هنوز زندان من صاحب سند و پیدا کردم ولی گفت ۵ ملیون میگیرم میام بنام میزنم این در صورتی هست که پول ماشینم گرفته..
  الان از سال ۹۳ ماشین دسته منه و سوارش میشم ولی الان میخوام بدونم از چه طریقی میتونم به نتیجه برسم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   به نظر بهتر است دادخواست اثبات بیع و سپس الزام به تنظیمسند رسمی مطرح نمایید

 5. با سلام خسته نباشید ممنون بابت وب سایت کامل و خوبتون، بنده یه خودرو سال ۹۶ خریداری کردم که دو سه نفر قبل من خرید و فروش شده بوده من دادخواست الزام به تنظیم سند کردم که رای صادره به نفع من نشد چون قرارداد های خرید و فروش قبل من دست من نیست و من نمیدونم که قبلا دست چه کسایی بوده حالا چیکار باید بکنم؟؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   نیاز نیست شما بدانید قبل از شما دست چه کسی بوده است
   در این دادخواست طرف دعوی قراردادن فروشنده شما و نفری که سند به نام وی است کفایت می نماید لذا احتمالا در دادخواست شما نام فردی که سند به نام ایشان بوده قید نشده که در این صورت با استعلام دادگاه الان در پرونده مشخصات وی مشخص است که در این صورت مجددا دادخواست مطرح نمایید

 6. باسلام وتشکر از برنامه جامع وخوب شما من یک ماشین خریدم که ۱۰تومان ان نقد و۴تومان بعد از سند ولی الان که۴ماه گذشته کاری انجام نشده چون سند بنام خودش نیست قرار شده هرکس عمل به تعهد نکند روزی۵۰ تومان خسارت بدهد ایا میتوانم خسارت بگیرم بعداز الزام به تنظیم سند لطفا راهنمایی باتشکر فراوان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بله می توانید
   شما باید دادخواستی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت فروشنده و فردی که سند به نام ایشان است تظیم و همزمان در عنوان خواسته مطالبه خسارت قراردای را مطرح نمایید

 7. سلام و خسته نباشید ممنون میشم راهنمایی کنید
  بنده یک دستگاه وانت پیکان خرداری کردم که در زنان معامله فک پلاک انجام دادم و برگ سبز به نامم هست قولنامه گم شده برای سندش چکاری باید انجام بدم طرف شهریار هست و من تهرانم و ادرسش فک میکنم عوض شده تو این چند سال

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باتوجه به اینکه برگ سبز به نام شماست این نشان دهنده مالکیت شماست و بر همین اساس می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید اما گاها ممکن است به دلیل اینکه قولنامه ای دربین نیست دفاتر خدمات قضایی از ثبت دادخواست خودداری نمایند در این صورت می توانید خواسته اثبات بیع را هم اظافه نمایید

 8. سلام اگه کسی الزام به تنظیم سند خودرو بده ایا توی سایت راهور و راهنمایی ورانندگی هم ثبت میشه

 9. سلامبرج دوقراربود فروشنده سندبه نامم بزنه ولی تا الان نزده اگر شکایت الزام به سند کنم معمولا اززمان شکایت تابه نتیجه رسیدن چقدر طول میکشه

 10. سلام وقت بخیر من یک ماشین خریداری کردهم مبلغی نقد ومابقی بعداز تنظیم سند دادخواست تنظیم سند دادم ولی ماشین بنام فروشنده نیست الان کانون دادوری ادرس صاحب سند اصلی رامیخواهد درغیر اینصورت میگوید که دادخواست رارد میکند لطفآ راهنمایی بفرمایید باتشکر فراوان از شماوبرنامه خوبتان

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما می توانید تامین دلیل نمایید تا از این طریق صاحب سند را شناسایی کنید

 11. باسلام من یک ماشین توسان ازیک بنگاه درسال ۹۵ خریدم ویک ماشن ام وی ام هم همان شخص ازمن خرید همزمان وفک پلاک شده وبرگ سبز بنام من وخریدارام وی ام صادرشده ولی الان فروشنده توسان برای انتقال سندبخشی ازهزینه عوارض وخلافی راقبول نداردوحاضربه حضوردردفترخانه نمی شود.صاحب سند توسان رامیشناسم چون خودش دفتراسنادرسمی داردوسندبنام اوست .لیکن تعهدهزینه هابالغ بر ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال است .بفرماییدمشکلم راچگونه حل کنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید برعلیه ایشان الزام به تنظیم سند مطرح نمایید و دادگاه ایشان را موظف به پرداخت خلافی زمان مالکیتش را می نماید و در صورتی که امتناع نمایند شما می توانید با حکم دادگاه پرداخت نمایید و سپس طی دادخواستی از ایشان مطالبه نمایید

 12. سلام خسته نباشید
  بنده یه ماشین خریداری کرده ام، پلاکه ماشین به نام ایشان است ولی سند ماشین به نام کسیست که در سال ۹۰ از شرکت سایپا خریداری کرده است
  حالا میخواهیم سند بزنیم اما فروشنده میگه خیلی زمان گذشته و سند نمیزنم؟ آیا امکانه التزام به سند وجود دارد؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   الزام به تنظیم سند مقید به زمان نیست و شما می توانید علیه هردو نفر الزام به تنظیم سند و فک پلاک مطرح نمایید

 13. سلام یک سال پیش خودروی سمندی خریداری کردم و تعویض پلاک و برگ سبز به نامم زده شد اما سند قطعی رو نزدند و امروز فردا کردند شکایت کردم و اول شورای حل اختلاف که نیومدن و بعد دادگاه که به محض تشکیل پرونده در دادگاه ۵۵۵ هزار تومان واریز کردم وقت دادگاه رسید قاضی گف برگ سبز به نامته لازم نیس قطعی بزنی بعد چند ماهی هم معطل کردند اخرش ارجا دادند به وکیل یعنی تا کی من باید فقط هزینه کنم و چند سال میکشد تا بتوانم سند قطعی بزنم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اینجمله که “رگ سبز به نامته لازم نیس قطعی بزنی ” صحیح نیست و احتمالا برداشت شما از صحبت قاضی اشتباه بوده و است
   شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید و اگر این دادخواست را مطرح نموده اید دادگاه موظف به رسیدگی است

 14. سلام
  ۹ ماه پیش یک دستگاه پژو پارس خریداری کردم و همون زمان فک پلاک کردم و الان پلاک و برگه سبز به نام من است ولی فروشنده حاضر نمیشه سند بزنه . خودرو را از خود صاحب سند نخریدم از نمایشگاه اتومبیل خریدم و بین من و صاحب نمایشگاه قول نامه نوشته شده.
  چه کار باید بکنم و چه مدارکی لازمه ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین .

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شماباید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید و کلیه قراردادها و برگ سبز رانیز ضمیمه نمایید

 15. سلام من چند سال پیش یه پراید از یکی از دوستانم خریدم تعویض پلاک انجام دادیم بعد چندسال فروختم به شخصی بدونه قولنامه و تعویض پلاک انجام دادیم برای خریدار و چون سند رسمی نداشتم به خریدار گفتم فقط تعویض پلاک میکنم و یه رسید از اینکه اطلاع داره گرفتم اللن اون شخص فروخته طرفش سند رسمی میخوتد منم اصلا اون شخصی که اسمش تو سند رسمی هست نمیشناسم باید چیکار کنم ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. از جانب شما نیاز به انجام هیچ اقدامی نیست
   ۲. فردی که سند به نام ایشان است و اخرین فروشنده مسول است

 16. باسلام بنده ۴سال پیش کامیون خریدم ولی سندنزدم اماتعویض پلاک کردم برگه سبزهم بنام خودمه تازه فهمیدم طرف فروشنده هم که به من فروخته اونم سندنزده باطرف من رفتیم اون فروشنده قبلی روپیداکردیم باپسرش ۳دنگ شریکن حالاپدرش هست بیادامضاکنه ولی پسره ۲ساله نیست چیکارکنیم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   باید دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فردی که از ایشان خریده اید و افرادی که سند به نام انها است مطرح نمایید

 17. سلام
  بنده ماشین پراید وانت را به شخصی فروختم وکالت بلاعزل مدت دار برای نامبرده صادر کردم که تعویض پلاک و انتقال سند را انجام دهد منتها در مهلت مقرر( سه ماه ) اقدام نکرد . بعد از گذشت مدتی خریدار تقاضای تنظیم سند را دارد ،در این مدت بعلت اینکه وانت به نام من بوده یارانه من قطع شده و با توجه به سهمیه بنزین وانت قاعدتا مالیاتی نیز به عهده من در اداره دارایی ثبت خواهد شد
  الان که خریدار خواهان وکالت مجدد و یا تنظیم سند می باشد میتوانم درخواست ضرر و زیان نمایم و یا از انتقال سند خودداری نمایم یا خیر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   از لحاظ قانونی الزاما باید انتقال سند را انجام دهید اما در خصوص ضرر و زیان به نظر فقط مالیاتی که به نام شما تعیین شده قابل مطالبه است و مواردی همچون قطع یارانه قابل مطالبه نیست

 18. سلام.
  من یه ماشینی یه ماشین mvm از یه آقایی که ادعا میکرد ماشین برای خانومشه (که الان فهمیدم که دوست دخترشه و پسره مجرده) قولنامه کردم فروشنده پسره اسم خودشو نوشت و خریدار اسم منو (اصل قولنامه دست اونه ولی عکسشو دارم با امضا و اثرانگشت پسره)و فردای اون روزخانومه اومد دفترخونه و وکالت تعویض پلاک یه ماهه داد(تا ۲۴م فروردین) که به خاطر تعطیلی کرونا نتونستم تعویض پلاک کنم و الانم نمیاد تمدید کنه!
  البته یه دست خط دیگه با اثرانگشت و امضا از پسره گرفتم که کل پول رو به عنوان همسر فلانی دریافت کرده.
  در ضمن برگ سبز و سند به اسم یه خانومه دیگه است و اینا هم با وکالت بلاعزل ازش خریده بودن.
  میخواستم ببینم چکاری میتونم بکنم و چاره ی کار من چیه؟
  ممنون بخاطر زمانی که صرف میکنید.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. ابتدا اظهارنامه ای برای هردونفر ارسال و تقاضای ایفای تعهد مطرح نمایید تا شاید در جواب اقراری مفید به حال شما نمایند
   ۲. در صورت عدم ارسال جواب به نظر باید ابتدا بر اساس وکالتنامه منقضی شده و در صورت وجود شاهد دادخواست اثبات بیع و سپس دادخواست الزام به تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی مطرح نمایید

 19. سلام.من یه خودرو خریدم از نمایشگاه دار که برگ سبز و پلاک به نامش بود ولی سند قطعی انتقال داده نشده بهش.یه ماشین بهش دادم با پول که من ماشینمو تعویض پلاک کردم و قطعیشم زدم .من رفتم تعویض پلاک و کار انجام شد و برگ سبز و پلاک ماشین به نامه خودمه.منتهی الان فهمیدم داداشه کوچیکترشو جا خودش فرستاده تعویض پلاک با مدارک خودش و اونجام نفهمیدن و ۲ تا ماشین دیگم اون روز با کارت و مدارک داداشه بزرگترش داداش کوچیکه تعویض پلاک کرده به نامه داداشه بزرگترش.صاحب سند را پیدا کردم ۲۰ تومن پول میخواد بیاد امضا کنه و میگه خرید مال غیر داشتی و ماشینه منه و اون ماشینشو فروخته به یکی دیگه و اون فروخته به بنگاه دار و وکالت تعویض پلاک داده و اونم تعویض پلاک کرده و پلاک و برگ سبز صاحب نمایشگاه رو ماشین بود که من خریدمش من قولنامه با مهر نمایشگاه هم دارم.منتهی سند قطعی رو انتقال نمیدن و تقریبا ۲ سال شده.چیکار باید بکنم.

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت فردی که از ایشاان خریداری نموده اید و نیز فردی که سند به نامش می باشد مطرح نمایید

 20. سلام.من یک دستگاه وانت کارا۲کابین از شخصی گرفتم و قولنامه دستی با حضور پسر فروشنده و داماد بنده به عنوان شاهد و در متن قرارداد یک فقره چک بانکی به مبلغ۵۰میلیون تومان بابت تضمین انتقال سند و تسویه حساب و پرداخت بدهی ها از فروشنده گرفتم و از کل ثمن معامله۱۰۲۵۰۰۰۰۰تومان مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰تومان گذاشتم سر سند الان برام نه سند میزنه و نه تعویض پلاک نمیدونم دادخواست التزام به سند بدم و چک را هم برگشت بدم؟لطفا راهنمایی بفرمائید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. الزام به تنظیم سند و فک پلاک مطرح نمایید
   ۲.اگر در قرارداد نوشته شده در صورتی که فروشنده در تاریخ مشخص سند نزند خریدار این حق برگشت چک را دارد می توانید چک را برگشت نمایید در هر صورت بهتر است ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر اینکه به تعهداتشان عمل نمایند به وی ارسال نمایید

 21. سلام و وقت بخیر
  بنده برج ۹۸/۱۱ ماشین ۲۰۶ مدل ۸۱ را فروختم و در دفتر خانه وکالت یک هفته ای به خریدار دادم ولی ایشان بعد از سه هفته تماس گرفتن که جلوبندی شما … مشکل دارد و از تعویض پلاک امتناع کردن . بنده با ایشان قولنامه نبستم چون از ماشین راضی بودن و فردای بازدید رفتیم دفترخانه . بنده ماشین کاملا سالم به ایشان تحویل دادم و تست هم به مدت یکساعت در خیابان کردند. به خریدار گفتم که ماشین مدل ۸۱ است و به چشم ماشین صفر نگاه نکنید . ماشین معاینه فنی برتر هم دارد که تازه گرفته بودم و برگه به ایشان دادم . با اینکه به قول ایشان ماشین ایراد دارد ولی چندین باز عوارض بزرگراهی برایم آمده یعنی تردد خارج شهری داشته اند !! در هرصورت بعد چهار ماه ایشان از تعویض پلاک امتناع می کند . بنده دو هفته پیش دادخواست فک پلاک داده ام ولی هنوز پیامک برای وقت دادگاه نیامده .
  خواستم راهنمایی بفرمایید که چقدر طول میکشه وقت دادگاه مشخص بشه و شرایط به چه صورت است یعنی بنده می توانم ایشان را در دادگاه مجاب به فک پلاک کنم ؟ آیا ایشان می تواند ادعا خرابی ماشین و … در دادگاه مطرح و قاضی حکم دیگری بر علیه من دهد ؟
  سپاسگذارم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   ۱. اگر تاکنون هیچ پیامکی مطرح نشده است احتمالا دادخواست شما به دفتر خدمات قضایی برگشت خورده و به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمایید و جویا شوید در غیر اینصورت صبر نمایید تا پیامک جلسه ارسال شود
   ۲. در برخی شهرها مالک می تواند به راهور ان شهر مراجعه و مستقیما از این طریق پلاک خود را توقیف نماید
   ۳. در این دادگاه نمی تواند ادعای عیب نماید مگر اینکه دادخواست جداگانه و یا تقابل مطرح نماید

 22. با سلام خدمت وکلای محترم
  بنده قبل از عید خودرویی را از یک بورسی خریداری کردم و پول را کامل پرداخت کردم ، ایشان گفتند از مالک وکالت فک وفروش دارند ولی بعد از مدت مشخص شده در قولنامه حاضر به انتقال سند به نام اینجانب نشدند و گفتند تاریخ وکالت ایشان گذشته و مالک حاضر به تمدید نیست، لازم بذکر است که ایشان برگه وکالت به من نشان ندادند ولی سند و برگه سبز خودرو را مشاهده کردم که مشکلی نداشت.
  من پول خودرو را به سه حساب مختلف که ایشان گفتند انتقال دادم.حال چگونه باید اقدام کنم که سند بنام بنده شود یا پول من با خسارت برگردانده شود؟

 23. با سلام پدر من ۲۹سال پیش خودرو پرایدی رو به صورت وکالتنامه ای خریدند بعد ان زمان تا زمان فوتشان (پارسال ) نسبت به تنظیم سند در دفترخانه اقدامی نشد با توجه به فوت ایشان تکلیف این ماشین چه می شود چطور می توان سند این ماشین را در دفاتر رسمی تنظیم کرد ایا الزام به تنظیم سند می تواند یک راهکار باشد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما می توانید به قائم مقامی پدرتان به طرفیت فردی که سند به نام ایشان است دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

 24. سلاموخسته نباشیدمن چند روزه پیش یک خودرو تیگو ۵ از یه نمایشگاه خریدم مبلغ کامل ودادم فقط مقداری بابت تنظیم سند وتعویض پلاک موند من ماشین ومدارک خودرو رو تحویل گرفتم وهمه چیز تو قولنامه ذکر شد قرارشد فردا بریم محضر برای تنظیم سند ولی فروشنده بدقولی کرد وگفت ماشین گرون شده ومن پشیمان شدم باید ۱۰ تومن هم روی پولت بزاری یا ۱۰ تومن بهت میدم ماشینو بده ومن هم البته سند ماشین به نام کس دیگه ایه که من بهش زنگ زدم به من گفت به من ربطی ندا ره اونا با کارت ملی من خودرو گرفتن الان من الزام به سند شکایت کردم میخوام بپرسم نتیجه چی میشه

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بدون بررسی قرارداد نمی توان نتیجه را پیش بینی نمود ولی به صورت کلی امکان موفقیت شما بالا است

 25. سلام البته تو قولنامه ای که نوشته شده ۱۰ میلیون حق پشیمانی ذکر شده برای دو طرف ولی من پول کامل پرداخت کردم فقط ۱۴ میلیون مانده که بعد از تنظیم سند انتقال مالکیت باید پرداخت کنم من ماشینو از نمایشگاه خریدم که سند به نام کس دیگه ای هست وموقع نوشتن قولنامه کسی که خودرو بنامش هست تو نمایشگاه حضور نداشت پای قولنامه فقط امضای من و کسی که تو نمایشگاه بود هست
  فقط خواستم بدونم فردا این برام مشکل ساز نشه

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   اگر فرد امضا کننده سمتی نداشته باشد و مالک راضی نباشد قرارداد شما به نوعی بی اعتبار است

 26. سلام..من درتاریخ ۶ اسفند ۹۸ خودرویی رو در بنگاه خریدم و وکالت فروش گرفتم بخاطر تعطیلی کرونا نتونستم تعویض پلاک کنم در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۹ متوجه شدم همسر فروشنده بابت مهریه توقیف اموال گرفته از اداره ثبت اسناد؛رای هیئت نظارت هم توقیف و مزایده خودرو هست.راهکار چیه؟شکایت الزام به سند در شورای حل اختلاف کردم.اعتراض ثالث عملیات اجرایی هم باید بزنم؟

 27. سلام
  ممنون از سایت خوبتون
  من ماشینی رو خریداری کردم اما به نام همسرم ثبت کردم(برگ سبز به نام ایشان شد)، فروشنده گفت نیازی نیست بریم محضر برای سند قطعی زدن(حتی قولنامه هم ننوشتیم). همسرم فوت کردند و وراث ایشان(پدر و مادر ایشان) به من وکالت فروش دادند اما بعد گرفتن برگ سبز باز سند رو ثبت محضر نکردم چوتن اون روز پلیس به من گفت نیازی نیست.
  حال اگر بخواهم به نام خودم محضری کنم چه کنم؟ من فروشنده اولی را نمی تونم پیدا کنم. آیا باید درخواست الزام به تنظیم سند بکنم؟ یعنی یک راست به نام من بشود؟ داخواست اثبات بیع لازم است؟

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید به طرفیت ورثه و کسی که سند به نام ایشان است دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

 28. سلام خسته نباشید
  بنده در اسفند ماه ۹۸ یک تیبا خریداری کردم ک سند قطعی ب نامش وجود نداشت و فقط سند کمپانی داره و اوت الان دست منه دو بار هم غیر از من پلاک خورده الان میخوام بفروشمش ولی خوب همه سند قطعی میخوان و من دو نفر از این افراد رو پیدا کردم میخواستم ببینم میشه دادخواست بدم بدون حضور اونا سند قطعی ب نامم بخوره؟
  برگ سبز ب نام خودم هستش
  ممنون

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   بله
   شما باید دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فردی که از ایشان خریداری نموده اید و فردی که اکنون سند به نامش می باشد مطرح نمایید

   1. سند قطعی وجود نداره برای خودرو و فقط برگ کمپانی هستش و برگ سبز خودم با مراجعه ب دفتر قضایی میتوننم درخواست سند قطعی ب نام خودم بدم پس؟

 29. خیلی ممنون من دادخواست رو دادم
  سوال آخر اینکه من میتونم ماشین رو بفروشم و پلاک بزنم بعد از این ک ابلاغیه اومد سند قطعی رو ب نام خریدار بزنم؟

 30. با سلام
  بنده در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۷ خودروی پراید مدل ۹۱ خریداری نموده ام از نمایشگاه و قول نامه شد و قرار شد بعد از یک هفته وکالت را از صاحب خودرو برای من بگیرد اما تا این تاریخ انجام نداده است و بعد از پیگیری زیاد متوجه شده ام که صاحب خودرو از سال ۹۱ به بعد به استرالیا رفته و سند و پلاک خودرو به نامش هست و در طی این سالها چند دست به دست شده خودرو و هیچکس پلاک و…. انجام نداده است و حالا می خواهم تعویض پلاک و انتقال بگیرم چه کار باید بکنم
  با تشکر

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید به طرفیت فردی که از ایشان خریداری کردیه اید و کسی که سند به نام ایشان است دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

 31. با سلام و احترام
  بنده برای الزام به فک پلاک خودرو فروخته شده ام دادخواست دادم و مورخ ۹۹/۰۶/۲۶ وقت دادگاه داشتم و مراجعه کردم و دادگاه رای به الزام داد البته خوانده حضور نداشت . در دادنامه آمده ۲۰ روز قابل واخواهی در همان شعبه و ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر توسط خوانده است . الان حدود ۳۰ روزی گذشته از تاریخ ابلاغ
  خواستم بپرس پرسه کاری به چه صورت است ؟ اگر خوانده دز زمان تعیین شده مراجعه نکند و اعتراض نداشته باشد بنده چه تایمی برای گرفتن حکم قطعی و نامه از دادگاه برای پلیس راهور برای شکایتی کردن پلاک باید به شعبه مراجعه کنم ؟ آیا پیامک برایم می آید و در کارتابل سامانه ثنا اطلاع رسانی میشود ؟
  در ضمن اگر در این حین خوانده با خودرو جرمی انجام دهد با داشتن همین دادنامه مشکلی برایم پیش نمی آید ؟
  ممنونم

  1. باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید ۴۰ روز صبر نمایید و برای اطمینان بیشتر بعد از ۴۵ روز مراجعه نمایید و درخواست صدور اجرائیه نمایید و مجددا باید حدود ۱۵ روز صبر نمایید تااجرائیه به ایشان ابلاغ شود و پس از ابلاغ اجرائه پرونده به اجرای احکام برده شده و نامه نگاری های لازم در خصوص فک پلاک را از اجرای احکام انجام دهید

 32. باسلام بنده خودرویی ۳ماه پیش از شخصی در بنگاه خریداری نموده ام و ایشان هم از شخصی دیگر ۲سال پیش خریداری نموده بودند وسند خودرو نیز به نام همسر فروشنده میباشدوفروشنده از همسر خود یک فقره رسید عادی داشت که نوشته بود بنده اجازه فروش خودرو یاد شده را به همسر خود میدهم ودیگر هیچگونه ادعای مالکیتی نسبت به خودرو فوق را ندارم بنده چند بار برای تنظیم سند مراجعه نمودم واضهارنامه برای فروشندگان و صاحب سند فرستادم دادخواست الزام به تنظیم سند را دادم در اولین جلسه رسیدگی صاحب سند که همسر فروشنده بود به امضا رسید عادی انکار کردن میخواستم راهنماییم کنید چی میشه ومن چکار کنم.. ممنون که وقت گذاشتید

  1. سلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
   شما باید درخواست کارشناسی نسبت به ان سد نمایید و درصورتی که کارشناس معتقد باشد امضا نتعلق به همسر فروشنده نیست و همسر فروشنده هم آن رسید عادی را انکار نماید این معامله صحیح نمی باششد و می تواند آ ن را ابطال کند
   در این صورت شما باید فروش مال غیر شکایت کننید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *