چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: چک, چک برگشتی, چک بلامحل, چک حقوقی, چک کیفری, سند رسمی, سند عادی, قاسم نجفی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مزایای چک چک کیفری یا چک حقوقی، اصطلاحی است که در عرف در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده…