آیا فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت است؟ – قاسم نجفی بابادی

دادنامه کاربردی کیفری   ✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.   🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹   ⚖️ رای بدوی در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال…

مجازات جرم رابطه نامشروع (مرد یا زن) – قاسم نجفی بابادی

فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده شده ماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: این عمل اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته است ،این نشانه قبح ذاتی این…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

دادنامه افترا ⚖️🔰 عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در…