ابطال و اصلاح سند مالکیت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: estinafgar, ابطال قرارداد, ابطال معامله, اصلاح قرارداد, اصلاح معامله, سند معارض,فسخ معامله, کلینیک حقوقی استیناف گر اسپادان پارس, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, وکیل ابطال معامله, وکیل فسخ معامله   ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل…