آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را دارد؟

کلمات کلیدی: دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام, ستاد اجرایی فرمان حضرت امام, وکیل حقوقی, وکیل ملکی,وکیل املاک, استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, انواع دعاوی حقوقی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,  سند رسمی, سند عادی, قاسم, قاسم نجفی, قاسم…