انواع دعاوی ملکی – قاسم نجفی بابادی

  قوانین مربوط به ملک و املاک یک وکیل خوب باید از تمامی حقوقی به جهت دارایی یا استفاده از ملک به شخص مالک یا استفاده کننده تعلق می گیرد آگاه باشد. وکیل ملکی همواره بایدازتمام حقوقی که درقوانین برای دارایی و یا استفاده ملک به شخص مالک یا استفاده…

وکیل متخصص دعاوی ملکی در سراسر ایران – قاسم نجفی بابادی

دعاوی ملکی – Property attorney – وکیل ملکی   دعاوی ملکی مجموعه ای از دعاوی است که مربوط به اموال غیرمنقول ازجمله املاک و مستغلات می باشد و در برگیرنده هر دو جنبه کیفری و حقوق آن می باشد و دارای موضوعات بسیار متنوعی می باشد در کشور ما اراضی…