نمونه دادخواست صدور حکم رشد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صدور حکم رشد، حکم رشد، دادخواست صدور حکم رشد، گواهی رشد، بابادی نمونه دادخواست صدور حکم رشد قانون سن خاصی را برای اشخاص معین نموده که با رسیدن به این سن افراد دارای اهلیت خواهند بود، سنی که توسط قانون مشخص شده است برای دختر نه سال قمری…

درخواست صدور حکم رشد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صدور حکم رشد، حکم رشد، دادخواست صدور حکم رشد، گواهی رشد، بابادی اهلیت اهلیت در لغت به معنای اهل و عاقل بودن و دارای قوای دماغی سالم بودن، می باشد. در اصطلاح حقوقی، عاقل و بالغ و داشتن سن لازم است که شخص را دارای اهلیت می کند…

آیا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، دلیل عدم تمکین زوجه می‌شود? – قاسم نجفی بابادی

دادنامه چکیده: ✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نمی‌شود   برای دیدن مقاله عدم تمکین اینجا کلیک نمایید   🔹تاریخ  رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ 🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۰۴   ⚖️  رای بدوی در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت…