انواع ظهر نویسی در سفته – قاسم نجفی بابادی

  فهرست محتوا ظهرنویسی انتقالی ظهرنویسی وکالتی ظهرنویسی وثیقه‌ای ظهرنویسی جهت دریافت مبلغ ظهر نویسی سفته معنای لغوی ظهرنویسی، پشت نویسی است اما در قانون تجارت به اقسام متعددی تقسیم می‌شود که به بررسی هر کدام از آنها می‌پردازیم.   ظهرنویسی انتقالی انتقال مبلغ سند تجاری توسط دارنده سند تجاری…

مسئولیت ضامن در سفته – قاسم نجفی بابادی

  ضمانت در سفته و مسئولیت ضامن سفته ضمانت در سفته به این معنی است که شخصی از یکی از متعهدین سفته، اعم از صادر کننده یا هریک از ظهر نویسان ضمانت کند.   در اسناد تجاری ضمانت به صورت تضامنی است بدین نحو که ضامن با مضمون عنه خود…

وظایف و تکالیف دارنده سفته – قاسم نجفی بابادی

وظایف دارنده سفته سفته یکی از انواع اسناد تجاری است که هر چند این روزها در مقابل چک، کمتر نام آن را می‌شنویم اما کاربرد زیادی در مبادلات تجاری داشته و دارد ضمن آنکه استفاده از سفته به عنوان تضمین نیز همچنان بسیار رایج است. سفته همچون هر سند تجاری…

چگونگی ضمانت در سفته – قاسم نجفی بابادی

   ضمانت در سفته و مسئولیت ضامن سفته ضمانت در سفته به این معنی است که شخصی از یکی از متعهدین سفته، اعم از صادر کننده یا هریک از ظهر نویسان ضمانت کند.   در اسناد تجاری ضمانت به صورت تضامنی است بدین نحو که ضامن با مضمون عنه خود…

چگونگی مطالبه وجه سفته – قاسم نجفی بابادی

تعریف سفته مطابق با ماده ٣٠٧ قانون تجارت: “فته‌ طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.” سفته به نوعی وسیله کسب اعتبار است یعنی بعنوان یک وثیقه…

خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) به چه معنا است؟ – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   اگر شخص متعهد به تعهدات خود عمل نکند و در اثر عدم انجام این تعهد به طرف مقابل خسارتی وارد شود، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و با طرح دعوا، طرف مقابل خود را وادار به جبران خسارات وارده…

خسارت ناشی از عدم النفع و چگونگی مطالبه آن – قاسم نجفی بابادی

  همیشه افرادی که در حوزه های مختلفی مانند انحصار وراثت، وصیت، اوراق بهادار، مطالبه وجه چک، خسارت و … اطلاعات حقوقی خوبی دارند و علاقه‌مند این حوزه هستند در زمان وقوع دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری و حتی در زمان اقامه دعوی تصمیمات بهتری می‌گیرند. به عنوان نمونه مبحث…

آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه چک های دریافتی شهرداری قانونی است؟ – قاسم نجفی بابادی

  💎 آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه چک های دریافتی شهرداری قانونی است؟ اگر جواب مثبت است آیا قابل تخفیف از سوی شهرداری می باشد؟   📝 نکته؛ نوشته ی حاضر فقط مختص مطالبات شهرداری در خصوص جریمه های کمیسیون ماده صد و عوارض شهرداری ها است   الف) اگر…