آیا در مرحله تجدیدنظرخواهی می‏ توان به دلائل جدید استناد کرد؟

 کلمات کلیدی: تجدیدنظر, دلائل جدید در تجدیدنظر, استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, انواع دعاوی حقوقی, بابادی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, چک, چک بلامحل, چک حقوقی, چک کیفری, خیانت در امانت, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,…

تبادل لوایح در خصوص انجام تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان …. باسلام احتراماً عطف به کلاسه ……، با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای م د نسبت به دادنامه شماره ……….  موارد ذیل را در مقام پاسخ و تبادل لوایح به استحضار می رساند: قوانین شکلی (قانون آیین دادرسی مدنی) از جمله قوانین آمره ای هستند که…