وکیل پایه یک دادگستری قاسم نجفی بابادی

  وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی  مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلینیک حقوقی استیناف گر ریاست دایره حقوقی شرکت زرین خشت وکیل شرکت مهاجران طلیعه نور مشاور حقوقی و وکیل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشاور حقوقی در شرکتهای خصوصی با سال ها سابقه کار وکالت متخصص…

قرار تامین خواسته – قاسم نجفی بابادی

کلید واژه: نمونه دادخواست, تامین خواسته, خسارت احتمالی, دادخواست تامین خواسته, وکیل تامین دلیل, مفهوم و فلسفه تأمین خواسته زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح…

تامین خواسته – قاسم نجفی بابادی

کلید واژه: نمونه دادخواست, تامین خواسته, خسارت احتمالی, دادخواست تامین خواسته, وکیل تامین دلیل, از زمان تسلیم دادخواست تا صدور حکم توسط دادگاه، ممکن است طولانی باشد که در این صورت باعث می‌شود خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با استفاده از این فرصت بتواند اموال…

نمونه دادخواست تامین خواسته – قاسم نجفی بابادی

کلید واژه: نمونه دادخواست, تامین خواسته, خسارت احتمالی, دادخواست تامین خواسته, وکیل تامین دلیل,   از زمان تسلیم دادخواست تا صدور حکم توسط دادگاه، ممکن است طولانی باشد که در این صورت باعث می‌شود خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با استفاده از این فرصت بتواند…