حکم غیابی چیست؟ – رای غیابی – قاسم نجفی بابادی

  احکامی که توسط دادگاه صادر می شود را می توان به دو دسته احکام حضوری و احکام غیابی تقسیم بندی کرد که اصل بر حضوری بودن حکم دادگاه است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده…

شرایط صدور رای داوری – قاسم نجفی بابادی

 برگرفته از وبسایت دادپویان حامی صدور رای داوریر صدور رای داوریر در صدور رای داوری، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل باشد؛ همچنین بر اساس ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی…

شکایت ترک انفاق – شکایت عدم پرداخت نفقه – قاسم نجفی بابادی

  طبیعتا یکی از الزامات زندگی اجتماعی و گروهی این است که وظایف و حقوقی را که هم  برای آن متصور شده است بپذیریم زیرا این وظایف و حقوق در واقع منجر به نظم دهی و رسیدن آن گروه به اهداف خود می شود و از ناپایداری آن جلوگیری می‌کند.…

انحصار وراثت و تقسیم املاک قولنامه ای – قاسم نجفی بابادی

  انحصار وراثت املاک قولنامه ای یکی از مشکلاتی است که در رابطه با مسائل ارث و میراث به وجود می‌آید. املاک قولنامه‌ای به خودی خود دارای مشکل هستند و زمانی که ملکی با سند قولنامه‌ای به وارثان برسد، شرایط کمی پیچیده خواهد شد. در این مقاله به انحصار وراثت…

اصل عدم تبرع از منظر قانون و دکترین – ماده ۲۶۵ قانون مدنی – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۲۶۵ در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این اصل را اینگونه تعریف می کند: چنانچه کسی مالی یا هر چیز قابل بها و ارزش را به شخص دیگری دهد بدون آن که هدف یا نیت قرض در آن ذکر شده باشد آن چیز در ظاهر به مال عدم…

چگونگی اعتراض به حکم برائت متهم – قاسم نجفی بابادی

  اصل برائت یک اصل پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران است. بر طبق این اصل، همه افراد بی‌گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر برای اثبات مجرم بودن یک نفر باید مدارک و ادله و مستندات ارائه شود. اصل برائت به طور کلی برای حفظ…

جایگاه اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل – قاسم نجفی بابادی

  اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد‌ و ازآنجایی‌که هم در قوانین‌ ایران‌ و هم در معاهدات‌ و توافقنامه‌های‌ منعقده با کشورهای‌ خارجی دیده می‌شود، آگاهی…

اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت – قاسم نجفی بابادی

  اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد‌ و ازآنجایی‌که هم در قوانین‌ ایران‌ و هم در معاهدات‌ و توافقنامه‌های‌ منعقده با کشورهای‌ خارجی دیده می‌شود، آگاهی…

کاربرد اصل دولت کامله الوداد چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد‌ و ازآنجایی‌که هم در قوانین‌ ایران‌ و هم در معاهدات‌ و توافقنامه‌های‌ منعقده با کشورهای‌ خارجی دیده می‌شود، آگاهی…

اماره فراش و نفی ولد – قاسم نجفی بابادی

فرزندی که از رابطه زوجیت زن و مرد حاصل می شود، ملحق به شوهر است. اما گاهی ممکن است شکی در رابطه زوجیت به وجود بیاید  و شوهر احساس کند که فرزند متعلق به او نیست. در این حالت با استفاده از قاعده اماره فراش می توان ثابت کرد که…