سامانه صیاد چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند؛ به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند؛ چک های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ باید در سامانه صیاد ثبت و تایید…

چگونگی استعلام چک صیادی – قاسم نجفی بابادی

ثبت چک در سامانه صیاد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند؛ به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند؛ چک های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ باید در سامانه…

همه چیز در مورد چگونگی ثبت و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد – ثبت چک در سامانه صیاد – قاسم نجفی بابادی

  دسته چک‌هایی که از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند؛ به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند؛ چک های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ باید در سامانه صیاد ثبت و تایید…

نمونه دادخواست بطلان عقد اجاره – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر۲ نمونه دادخواست در خصوص بطلان عقد اجاره تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می…

نمونه دادخواست علیه شرکت و مدیر عامل و الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع – نمونه دادخواست الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع – قاسم نجفی بابادی

 دادخواست الزام به تحویل   نمونه دادخواست   در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام به تحویل و تسلیم توابع مبیع تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید     با توجه به تخصصی…

نمونه دادخواست مطالبه ارش مبیع معیوب – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیر ۲ نمونه دادخواست در خصوص …………….. تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید   با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد…

نمونه دادخواست الزام خریدار به تحویل عوض مبیع تلف شده قبل از تسلیم آن – نمونه دادخواست ضمان معاوضی – قاسم نجفی بابادی

    نمونه دادخواست  دادخواست الزام خریدار به تحویل مبیع در زیریک نمونه دادخواست در خصوص الزام خریدار به تحویل عوض مبیع تلف شده قبل از تسلیم آن تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی…

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مشارکت – قاسم نجفی بابادی

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت تعریف بر اساس تعاریفی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از: درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. شاید برای شما…

نمونه دادخواست ابلاغ رای داور – نمونه درخواست ابلاغ رای داور – قاسم نجفی بابادی

درخواست ابلاغ رای داور ذکر چند نکته: ابلاغ رای داور: در ابتدا رأی داوری باید به طرفین داوری ابلاغ گردد. به طور معمول و طبق رویه قضایی جاری، داور رأی خود را طی دادخواستی با موضوع ابلاغ رأی داور به دادگاه ارجاع کننده به داوری یا محل اقامت خود تقدیم…

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه – نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه ارث – قاسم نجفی بابادی

 دادخواست ابطال تقسیم نامه  موارد ابطال تقسیم نامه در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از انکه تقسیم انجام شد و تقسیم‌نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آن‌ها و حدود ان مشخص می‌شود که برای صدور سند مالکیت، صدور…