نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زناشویی – قاسم نجفی بابادی

مقدمه علاوه بر مهریه ، نفقه و جهیزیه ، ازجمله حقوق مالی زوجه ، اجرت المثل ایام زوجیت زوجه می باشد ، اجرت المثل زوجه شامل حق الزحمه انجام کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت باشد و زوجه به دستور زوج و…

آیا به اعمال خانه‌داری همچون شست و شو، پخت و پز و شیر دادن به فرزندان شامل اجرت‌المثل می شود – قاسم نجفی بابادی

چکیده: ✅ اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت و پز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیرتبرعی بودن آن‌ها نیست.     ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۷۶   ⚖️ رای بدوی راجع به دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت…