آثار تاخیر در تادیه دین به ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

  دکتر فرشید فرحناکیان   در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۶ بر دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی تأکید شده است. در همین راستا در آیین نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۹۸ تکلیف شده است که «سامانه الکترونیکی سجل قضایی» باید به‌گونه‌ای طراحی…

اعتراض ثالث به رای ورشکستگی – اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی

  قانو نگذار در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با…

انحلال شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

  مواد ۱۳۶ تا ۱۴۹ قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد: ۱- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می شود.…

فسخ شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

  مواد ۱۳۶ تا ۱۴۹ قانون تجارت موارد انحلال و فسخ شرکت تضامنی را به شرح ذیل مقرر می دارد : ۱- در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می…

مسئولیت وضعیت شرکاء شرکت‌هاى سهامى – شرکت هاى سرمایه اى – قاسم نجفی بابادی

  شرکت هاى سرمایه اى و در صورتى‌که از حداقل قانونى کمتر باشد تأسیس آنها ممکن نخواهد بود به این جهت مبنا و اساس تشکیل آنها بر شرکتهاى سرمایه اى آنها مبتنى و متکى است که به‌صورت اوراق با نام و بى‌نام در مى‌آید و به سهامداران تسلیم مى‌شود و…

مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت ها با چه افرادی است؟ – قاسم نجفی بابادی

  مسئول پرداخت بدهی شرکت برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و مالکین خود دارند. بنابراین دارائی، بدهی، معاملات، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها. مسئول پرداخت بدهی های یک شرکت خود آن شرکت است و بدهی شرکت…

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل – قاسم نجفی بابادی

  امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود…

اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی

  برخی از بزرگترین اشتباهاتی که معمولا افراد در ثبت یک شرکت انجام می دهند عبارت است از :   عدم شناخت کافی نسبت به سایر شرکا این مساله باعث صدمات جبران ناپذیری می گردد از جمله سوء استفاده اشخاص سودجو، زیر سوال رفتن اعتبار کل شرکت، عدم امکان در…

اقسام اعاده اعتبار تاجر ورشکسته – قاسم نجفی بابادی

اعاده اعتبار تاجر همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار و…

اعاده اعتبار از تاجر ورشکسته و شرایط آن – قاسم نجفی بابادی

  اعاده اعتبار تاجر همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند. صرف نظر از آثار…