صیغه ۹۹ ساله و احکام آن در قانون – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صیغه ۹۹ ساله, نکاح موقت, عقد موقت, نکاح متعه, متعه, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی در قانون جمهوری اسلامی دارد؟     صیغه ۹۹ ساله چیست؟ ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و…

دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت – قاسم نجفی بابادی

نمونه دادنامه دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت     🔸چکیده: استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به اثبات‌نسب است.     تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۸/۱۵ شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٣٠١١١٢   ⚖️رای بدوی خواسته خواهان…