خسارات ناشی از بطلان بیع ( خسارات ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌ ) – قاسم نجفی بابادی

  ⚖️چکیده: خسارات ناشی از بطلان بیع (‌از جمله ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن.   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شماره…

طرح هم زمان دعوی ابطال معامله و معامله به قصد فرار از دین – قاسم نجفی بابادی

✅ دادنامه  در ارتباط با  اصل قابل استماع بودن دعاوی   🔰 چکیده: دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از…