صدور گواهی فوت چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  مرگ و میر یا به عبارتی فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم‌الارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.   پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت…

نمونه درخواست مهر و موم ترکه – دادخواست مهر و موم ترکه – قاسم نجفی بابادی

دادخواست مهر و موم ترکه   کلید واژه: نمونه دادخواست, نمونه دادخواست مهر و موم ترکه, نمونه درخواست مهر و موم ترکه, وکیل قرارداد, وکیل مهر و موم ترکه, وکیل تحریر ترکه, وکیل تقسیم ترکه, وکیل ارث, وکیل اصفهان, وکیل تهران, , estinafgar, انحصار-وراثت, بابادی, تحریر ترکه, ترکه, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان…

مراحل صدور گواهی فوت – قاسم نجفی بابادی

  از لحاظ حقوقی فوت از جمله وقایع حقوقی است که دارای بار مالی بوده و از آنجا که این امر برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم‌الارث و حقوق وراث  و دعاوی متعددی از جمله انحصار وراثت را…