مالی یا غیر مالی بودن ابطال صورتجلسات شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  دعوای ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی): در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند ،خلاصه ­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت…

نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه هیات عمومی شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال صورتجلسه مجمع عمومی, ابطال صورتجلسه, ابطال صورتجلسه هیئت مدیره, نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه هیات عمومی, وکیل ابطال صورت جلسه, ذکر چند نکته: ابطال صورت جلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع صورت می گیرد. در صورتی که صورت جلسه ای…

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت – ابطال صورتجلسات شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

کلامات کلیدی: estinafgar, مجمع عمومی, مجمع عمومی عادی, مجمع عمومی فوق العاده, مجع عمومی سالانه, ابطال صورتجلسه,ابطال صورت جلسه مجمع عمومی, بابادی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, صورتجلسه مجمع عمومی, فسخ معامله, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل شرکت, وکیل ابطال صورت جلسه, مطالبه ثمن ملک, وکیل استرداد ثمن, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل مطالبه ثمن, وکیل ملکی  مجمع عمومی در قانون تجارت…