معاونت در جرم سرقت – قاسم نجفی بابادی

  سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت حدی و…

مرور زمان در جرم سرقت – قاسم نجفی بابادی

  سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت حدی و…

مشارکت در جرم سرقت – قاسم نجفی بابادی

مشارکت در جرم سرقت سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم…

رضایت شاکی در جرم سرقت – قاسم نجفی بابادی

  سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت حدی و…

ارکان جرم سرقت – قاسم نجفی بابادی

ارکان جرم سرقت سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت…

سرقت حدی و تعزیری چه نوعی سرقتی هستند؟ – قاسم نجفی بابادی

  سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت حدی و…

جرم سرقت – مجازات سرقت و انواع آن – قاسم نجفی بابادی

  سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی…

آیا فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت است؟ – قاسم نجفی بابادی

دادنامه کاربردی کیفری   ✅ صرف فعال شدن سیم‌کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم‌کارت نیست.   ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۸۹ ⚖️ رای بدوی در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه با توجه به فعال شدن…