بایدها و نبایدهای آپارتمان نشینی – قاسم نجفی بابادی

قانون آپارتمان نشینی در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می‌توان گفت: آپارتمان عبارتست از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود. مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است مالکیت اختصاصی و مالکیت…