قرار منع تعقیب چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  یکی از قرار های پرکاربردی که توسط دادسرا ها صادر می شود قرار منع تعقیب است این قرار در موارد ذیل صادر می شود: ۱- رفتار ارتکابی جرم نباشد. ۲- رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. به موجب ماده ۲۶۵ قانون…

عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

دادنامه افترا ⚖️🔰 عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب ❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.     تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶   در…

کیفرخواست چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: دادسرا, کیفرخواست, قرار مجرمیت, قرار منع تعقیب, تعریف در تعریف کیفرخواست می توان گفت حکم محکومیتی است که از دادسرا و توسط دادستان انجام می شود پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را…