شرایط پرداخت مهریه در هنگام فسخ نکاح – تاثیر فسخ نکاح در پرداخت مهریه – قاسم نجفی بابادی

  مهریه یکی از حقوقی است که در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید و عبارت است از مال معین یا چیزی است که جانشین مال که در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می­گیرد و در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مکلف است مَهریه ­اش را بپردازد و…

فسخ نکاح – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد عیوبی که باعث فسخ نکاح می‌شوند گفتیم که یکی از مواردی که باعث فسخ ازدواج می‌شود، «عیوب» است. در واقع، اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیب‌های مشخص باشد، همسرش می‌تواند به صورت یک‌طرفه و بدون…

نمونه دادخواست تدلیس در نکاح – نمونه شکوائیه فریب در ازدواج – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در ازدواج, تدلیس در نکاح, فریب در ازدواج, فریب در نکاح, تدلیس در ازدواج, تدلیس در نکاح, فریب در ازدواج, فریب در نکاح  مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند…

نمونه دادخواست تدلیس در نکاح به علت ازدواج مجدد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در نکاح, ازدواج مجدد, فسخ نکاح,  مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند یا اعمالی را به خود نسبت دهند که واقعیت ندارد که البته هر موردی را نمی توان تدلیس در…

نمونه دادخواست تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تقاضای تنفیذ طلاق خارج از کشور, تنفیذ حکم طلاق, تنفیذ طلاق, وکیل تنفیذ طلاق,  وکیل تنفیذ طلاق ایران, وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور, نمونه دادخواست تنفیذ طلاق,  مقدمه در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص…

تدلیس در نکاح ( فریب در ازدواج ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در نکاح, فریب در نکاح, فریب در ازدواج، فریب در نکاح، طلاق، فسخ نکاح    مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند یا اعمالی را به خود نسبت دهند…