آدرس دادسرای عالی انتظامی قضات به همراه نقشه آن – قاسم نجفی بابادی

  آدرس و شماره تلفن دادسرای عالی انتظامی قضات : تهران – خیابان خیام – روبروی خیابان بهشت – ساختمان کاخ دادگستری – طبقه دوم تلفن : ۳۸۵۸۱ – ۳۳۹۰۹۶۳۲   (با توجه به تغییر ادرس های مکرر دادگاه ها و ادارات لذا به این آدرس بسنده ننموده و به…