اشتباهات عمده در مورد ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی

  برخی از بزرگترین اشتباهاتی که معمولا افراد در ثبت یک شرکت انجام می دهند عبارت است از :   عدم شناخت کافی نسبت به سایر شرکا این مساله باعث صدمات جبران ناپذیری می گردد از جمله سوء استفاده اشخاص سودجو، زیر سوال رفتن اعتبار کل شرکت، عدم امکان در…

دعاوی مرتبط با سهام شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب ان، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک ان محسوب می‌شود و در بردارنده حقوق و تعهدات او به نسبت سهم او به موجب…

ماهیت شرکت های دولتی چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات عمومی از شرکت دولتی شده است می توان آن را اینگونه تعریف کرد که: شرکت دولتی، یک واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و تمام یا دست کم بیش از ۵۰% از سرمایه آن…

الزام به انتقال سهام شرکت – الزام به انتقال سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به انتقال سهام شرکت, الزام به انتقال سهم الشرکه, انتقال سهام بانام, انتقال سهام بی نام, انتقال سهام شرکت, انتقال سهم الشرکه, دعوای الزام به ثبت انتقال سهام در اداره ثبت شرکتها, وکیل الزام به انتقال سهام شرکت, وکیل الزام به انتقال سهم الشرکه مقدمه الزام به انتقال…

نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت, نمونه دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت, مقدمه سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب آن، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک آن محسوب می شود و در بردارنده حقوق و تعهدات…

ثبت شرکت – قاسم نجفی بابادی

مقدمه ازجمله مسائل مهم در هر کسب و کار، قانونی بودن و فعالیت در در یک قالب منسجم و منطبق بر قانون می باشد که جهت این کار نیاز به دانستن حقوق شرکت ها و مبانی ثبت شرکتها می باشد که که متاسفانه در علم حقوق مغفول ماند و زیاد…