آیا شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت نوعی داوری است؟ – قاسم نجفی بابادی

شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت قراردادهای حوزه انرژی به‌ویژه انرژی‌های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین‌دستی از قبیل پخش فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی- بنا به طول مدت اجرا، پروژه‌ای بودن، به‌طور عمده دولتی بودن…

ساز و کار شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت – قاسم نجفی بابادی

شیوه نامه حل اختلافات قراردادی وزارت نفت قراردادهای حوزه انرژی به‌ویژه انرژی‌های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین‌دستی از قبیل پخش فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی-  بنا به طول مدت اجرا، پروژه‌ای بودن، به‌طور عمده دولتی بودن…

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی (وزارت نفت) – قاسم نجفی بابادی

    ماده ۱) هیأت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی (شرکت ملی نفت ایران- شرکت ملی گاز ایران- شرکت ملی صنایع پتروشیمی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) یک هیأت قراردادی تشکیل خواهد شد. با توجه به حجم اختلاف های مطروحه، تشکیل بیش…

ماهیت هیات حل اختلافات قراردادی وزارت نفت چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

هیات حل اختلافات قراردادی وزارت نفت قراردادهای حوزه انرژی به‌ویژه انرژی‌های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین‌دستی از قبیل پخش فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی-  بنا به طول مدت اجرا، پروژه‌ای بودن، به‌طور عمده دولتی بودن و…

نقدی بر هیات حل اختلافات قراردادی وزارت نفت – قاسم نجفی بابادی

  قراردادهای حوزه انرژی به‌ویژه انرژی‌های مبتنی بر مواد کانی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی – خواه قراردادهای بالادستی مثل اکتشافات و خواه قراردادهای پایین‌دستی از قبیل پخش فرآورده‌های نفتی یا پتروشیمی-  بنا به طول مدت اجرا، پروژه‌ای بودن، به‌طور عمده دولتی بودن و مهمتر از همه بنا به…

آیین نامه اجرایی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت – قاسم نجفی بابادی

دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت بند – ۱ – ۱- تعاریف ۱-۱- شرکت اصلی : منظور از شرکت اصلی شرکت های چهارگانه نفت ، گاز ، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی میباشد که مدیران عامل آن ها معاونین وزیر نفت نیز هستند . ۲-۱- شرکت فرعی…

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  دادگاه دعاوی پیمانکاری شورای حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی قطعا شورای حل اختلاف نمی باشد به جهت اینکه مطابق با بند د ماده ۱۰ شورای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی حتی در صورت توافق طرفین نیز قابل طرح در…

انواع شرایط پیمان در قرارداد پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی و خصوصی پیمان را می توان از ارکان های اصلی در هر قرارداد پیمانکاری دانست چرا که عموما کارفرمایان و پیمانکاران در قراردادها از این دو مقوله بهره مند می شوند. حال در مقاله حاضر وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری تلاش دارد تا برای شما…

شرایط عمومی پیمان – متن کامل شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

    موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها (بخشنامه ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشره در نشریه شماره ۱/۴۳)     شرایط عمومی پیمان     فصل اول تعاریف و مفاهیم   ماده ۱ . پیمان پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که…

ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان – قاسم نجفی بابادی

  شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به چه صورت است ؟ تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان چیست ؟     به دلیل اینکه پروژه های عمرانی اصولا با مصالح عامه مردم در ارتباط است فلذا ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ گسترده…