فهرست مصادیق محتوای مجرمانه – قاسم نجفی بابادی

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه   موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای   الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی   اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات ) تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت…