چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های حوادث رانندگی – قاسم نجفی بابادی

  ? چگونگی رفع توقیف از خودرو در پرونده های حوادث رانندگی     ✅ در فرض خسارتی بودن تصادف، اگر طرفین به نظریه افسر اعتراضی نداشته باشند و مدارک خودروها اعم از گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه و بیمه نامه معتبر تکمیل باشد، دستور رفع توقیف صادر می شود…