شرایط توقیف وسایل نقلیه – قاسم نجفی بابادی

شرایط توقیف وسایل نقلیه     ✅ متاسفانه یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره با آن درگیر هستند، تخلفات راهنمایی و رانندگی است. بدیهی است عدم اطلاع از قوانین، افراد متخلف را وادار به واکنش در مقابل ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌هاً به…