منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون چگونه است؟ – قاسم نجفی بابادی

  فکر می‌کنید قانون درباره‌ی منع اشتغال زن توسط شوهر چه نظری دارد؟ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است. اصل بیست و هشتم این قانون صراحتا می‌گوید: «هر کس…

رای دادگاه در مورد دعوای منع اشتغال زوجه – قاسم نجفی بابادی

⚖️ رای مستدل دادگاه درمورد دعوای منع اشتغال زوجه   ? چکیده در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده ، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی توان از اشتغال…