طلاق مبارات چه نوع طلاقی است؟ – قاسم نجفی بابادی

طلاق مبارات یکی از انواع طلاق بر اساس قانون مدنی ، طلاق مبارات است . در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات تعریف شده است . بر اساس این ماده ، ” طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد؛ ولی در این صورت عوض باید زائد بر مهر…

داوری در طلاق – مراحل تعیین داور در طلاق – قاسم نجفی بابادی

  قانون جدید حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱، علاوه بر انواع طلاق به اراده زوج یا به اراده زوجه، طلاق توافقی را نیز مطرح نموده است. هرچند طلاق توافقی در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز وجود داشته است و بیان شده بود که هرگاه زوجین در مورد…

داوری در قراردادها و دعاوی – قاسم نجفی بابادی

  تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد. قراردادها اصولاً طرفین را ملزم به انجام کار و یا خودداری از انجام کاری می نماید. در برخی از موارد متعهد قرارداد خواسته و یا ناخواسته به تعهد خود…