بازپرس کیست؟ – دادیار کیست؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: بازپرس,  دادیار, قاضی پرونده, مستنطق  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد بازپرس کیست؟ 🔅بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.   👈دادیار کیست؟ 🔅دادیار صاحب منصبی است…

نحوه عملکرد واحد کشیک در دادسرا ( قاضی کشیک ) – قاسم نجفی بابادی

نکاتی برگزیده و کاربردی از دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک     ✅ فلسفه تشکیل واحد کشیک، انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل ، در هر حوزه قضایی است…

کیفرخواست چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: دادسرا, کیفرخواست, قرار مجرمیت, قرار منع تعقیب, تعریف در تعریف کیفرخواست می توان گفت حکم محکومیتی است که از دادسرا و توسط دادستان انجام می شود پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را…