دادخواست تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید,  اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   ماده ۴۹۴ قانون مدنی چنین اشعار می دارد که: “عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود …” علیهذا…