دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی (احتیاج موجر برای کسب یا تجارت) – قاسم نجفی بابادی

کلید واژه: نمونه دادخواست, اجاره, اجاره املاک, وکیل قرارداد, موجر مستاجر, اجاره بها,   تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی : الف – اگر مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد: اینگونه دعوی اغلب در خصوص دعوی تخلیه اماکن کسب و پیشه (مغازه ها) قابلیت طرح دارد. شیوه بدین شکل است…