نکات مهم و کاربردی برای اجاره اماکن مسکونی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجاره, عقد اجاره, موجر, مستاجر, صاحب خانه, وکیل ملکی, وکیل اجاره, اجاره املاک, تخلیه, تخلیه ملک, خلع ید مقدمه عقد اجاره مخصوصن اجاره املاک، یکی از پرکاربردترین عقود در جامعه ما می باشد و حتا طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این…