همه چیز در مورد فرزندخواندگی در حقوق ایران – قاسم نجفی بابادی

  در حقوق ایران راه‌هایی پیش‌بینی شده است تا افرادی که متقاضی نگهداری از بچه‌های بی‌سرپرست هستند بتوانند با کمک نهادهای دولتی سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند. نخستین نکته مهم در این خصوص این است که سازمان متولی در امور سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و در واقع…

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند – قاسم نجفی بابادی

  بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.   موارد اخذ حضانت فرزند…

تکلیف حضانت فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است . لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده ، بین فرزند دختر و پسر…

حضانت فرزندان تا چند سال است؟ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است . لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده ، بین فرزند دختر و پسر…

شرایط و چگونگی ملاقات فرزند – قاسم نجفی بابادی

مقدمه حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز…

در صورت جدایی والدین حضانت طفل با پدر است یا مادر؟ – قاسم نجفی بابادی

  حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز…

حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟ – حق حضانت طفل با چه اشخاصی می‌تواند باشد؟ – قاسم نجفی بابادی

حق حضانت حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟ اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه…

حق ملاقات فرزند مشترک – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ملاقات فرزند مشترک, ملاقات فرزند بعد از طلاق, سلب حق ملاقات, ممانعت از حق ملاقات, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   ملاقات فرزند حضانت و نگهداری فرزند مشترک حق طبیعی، اخلاقی و قانونی والدین می باشد و به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی…

آیا اجرای حکم الزام زوجه به تمکین نیازمند صدور اجرائیه است؟

کلمات کلیدی: استیناف, استیناف گر, استیناف گر اسپادان پارس, ترک انفاق, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, تمکین, تمکین خاص, تمکین عام, حق حبس, طلاق, عدم تمکین, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی, کلینیک حقوقی استیناف گر اسپادان پارس, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,…