شرایط سلب حضانت – قاسم نجفی بابادی

  شرایطی که بر اساس آن می توانید تقاضای سلب حضانت نمایید   چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،دادگاه می‎تواند ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک…

کدام یک از والدین تکلیف و اجبار به حضانت فرزندان دارد؟ – حق حضانت صحیح است یا تکلیف حضانت؟ – قاسم نجفی بابادی

  مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات…

ملاقات فرزند مشترک – قاسم نجفی بابادی

  پدر یا مادر در دورانی که حضانت فرزند را ندارد، می‌تواند او را تحت شرایطی که قانون مشخص کرده است، ملاقات کند. به عبارتی؛ حق ملاقات فرزندان برای پدر یا مادری که حضانت فرزند را ندارد، به رسمیت شناخته شده است.  موارد زیر بر شرایط ملاقات حاکم است: شرایط…

موارد سلب حضانت از والدین – قاسم نجفی بابادی

موارد سلب حضانت حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) تا سن هفت سالگی با مادر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری توافق کنند و بعد از هفت سالگی حضانت فرزندان (چه دختر و چه پسر) با پدر است، مگر این‌که پدر و مادر به نحو دیگری…

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند – قاسم نجفی بابادی

  بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.   موارد اخذ حضانت فرزند…

تکلیف حضانت فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است . لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده ، بین فرزند دختر و پسر…

حضانت فرزندان تا چند سال است؟ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است . لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده ، بین فرزند دختر و پسر…

شرایط و چگونگی ملاقات فرزند – قاسم نجفی بابادی

مقدمه حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز…

در صورت جدایی والدین حضانت طفل با پدر است یا مادر؟ – قاسم نجفی بابادی

  حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز…

حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟ – حق حضانت طفل با چه اشخاصی می‌تواند باشد؟ – قاسم نجفی بابادی

حق حضانت حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟ اگر چه قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه…