درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر – قاسم نجفی بابادی

زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد. یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد، ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد، ارث زن از شوهرش یک چهارم است. اما قبل از این که ارث…

دادگاه صالح رسیدگی به افراز و تفکیک – مرجع صالح رسیدگی به افراز و تفکیک – قاسم نجفی بابادی

  در ابتدا دو کلمه مشابه افراز و تفکیک تعریف می شود و سپس به اصل موضوع پرداخته خواهد شد.   تعریف تفکیک تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.  …

همه چیز در مورد افراز و تفکیک اراضی و املاک – قاسم نجفی بابادی

  در ابتدا سه کلمه مشابه تعریف می شود و سپس به اصل موضوع پرداخته خواهد شد.   تعریف تفکیک تفکیک در لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.   عناصر تفکیک از…

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی و املاک – قاسم نجفی بابادی

  نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد. به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال…

تفکیک سند ملک مشاعی – قاسم نجفی بابادی

  تفکیک سند مشاع هنگامی انجام می شود که هر یک از شرکا یا همه ی شرکا که دارای سهمی در یک سند  هستند، بخواهند که سند مورد نظر را به صورت مجزا در آورند، به گونه ای که هر نوع تصرفی را که خواهان آن هستند، مثل وثیقه گذاشتن،…

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله – قاسم نجفی بابادی

اجرت المثل ایام زوجیت اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده ۳۳۶ از قانون مدنی مقرر میدارد: « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و…

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه – قاسم نجفی بابادی

🔰 مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه   🔹چکیده: رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.   ❇️خلاصه جریان پرونده آقای الف. و خانم‌ها ط. و س. با وکالت الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقای ح.س. به خواسته صدور حکم…