فک پلمپ شهرداری – قاسم نجفی بابادی

  رویه قضایی اکثرا فک پلمپ شهرداری راجرم می دانند و بعضا هم جرم نمیدانند.وفق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده  ۱۰۰ قانون  شهرداری و نشست قضایی سال ۱۳۷۸ و اخرین نظریه مشورتی که درسال ۱۳۹۵ صادرگردید به زعم بنده فک پلمپ جرم نمی باشد چراکه مامور اجراییات شهرداری …

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، قانون جرائم رایانه ای   کتاب اول ـ کلیات   بخش اول ـ مواد عمومی   فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود،…