چگونگی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال – قاسم نجفی بابادی

  تعریف اجرت و بهای مال و اجرت المثل موضوع مقاله ما در رابطه مطالبه اجرت المثل اموال مانند خانه، باغ، ملک و غیره است. برای بهتر روشن شدن این مطلب ابتدا به معنای کلمات میپردازیم. تا هر چه بهتر به تفهیم مطلب کمک کند. در لغت کلمه یا واژه…

چگونگی مطالبه اجرت المثل اموال – قاسم نجفی بابادی

  تعریف اجرت و بهای مال و اجرت المثل موضوع مقاله ما در رابطه مطالبه اجرت المثل اموال مانند خانه، باغ، ملک و غیره است. برای بهتر روشن شدن این مطلب ابتدا به معنای کلمات میپردازیم. تا هر چه بهتر به تفهیم مطلب کمک کند. در لغت کلمه یا واژه…

رای وحدت رویه و نظریه مشورتی در خصوص اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

  رأی وحدت رویه چیست؟ نظرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اصطلاح آراء وحدت رویه نامیده شده و پیروی از این آرا برای کلیه دادگاه ها و مراجع قضایی کشور الزامی است. در مواقعی که اختلاف نظر در احکام صادره از سوی دادگاه های هم عرض مختلف…

مدارک لازم برای دادخواست اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

  طرح دعوی اجرت المثل ایام تصرف مواردی وجود دارد که مستأجر بدون رضایت موجر اقدام به تمدید تصرف و اقامت خود در ملک می نمایند. در این صورت مالک یا موجر می تواند با تنظیم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف و تهیه اسناد و مدارک اجرت المثل ، مبلغی…

زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی – قاسم نجفی بابادی

  آشنایی با مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و الفاظ مشابه آن، اگرچه در فضای رسانه‌ای، واژه‌های جذابی محسوب می‌شوند، اما در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیش‌بینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و…

انواع دعاوی تصرف و قواعد مشترک مربوط به آنها – قاسم نجفی بابادی

  یکی از شایع ترین دعاوی مطرح شده در دادگاه ها دعاوی تصرف هستند. دعاوی تصرف را می توان شامل سه دسته تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت دانست. با وجود اینکه هر یک از دعاوی مذکور قواعد ویژه و خاص خود را دارند، اما نقاط مشترکی نیز…

دعوی تخلیه و شرایط آن – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تخلیه, خلع ید, تصرف, وکیل خلع ید, دعوی تخلیه دعوای تخلیه زمانی به وجود می آید که مالک مال غیر منقول، علیه شخصی که سابقا با رضایت و اذن او در ملک وی تصرف داشته است، دعوای تخلیه ملک را مطرح نماید. از مهم ترین این دعاوی، دعوی…

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو, الزام به انتقال سند, تنظیم سند رسمی, اجرت المثل, الزام به تنظیم سند, الزام به تنظیم سند رسمی ملک, الزام به فک رهن, تخلیه ملک,تصرف, تصرف عدوانی, دعوای مطالبه اجرت المثل, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت…

اجرت المثل ایام تصرف – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: اجرت المثل, اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع, اجرت المثل ملک مشاع, تخلیه ملک, تصرف, تصرف عدوانی, قاسم نجفی بابادی, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مطالبه اجرت المثل, وکیل اجرت المثل   از تعریف حقوقی اجرت المثل چنین بر می آید که به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع…

دعوی تخلیه ملک استیجاری – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تخلیه, خلع ید, تصرف, وکیل خلع ید, دعوای تخلیه زمانی به وجود می آید که مالک مال غیر منقول، علیه شخصی که سابقن با رضایت و اذن او در ملک وی تصرف داشته است، دعوای تخلیه ملک را مطرح نماید. از مهم ترین این دعاوی، دعوی میان موجر…