خسارات ناشی از بطلان بیع ( خسارات ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌ ) – قاسم نجفی بابادی

  ⚖️چکیده: خسارات ناشی از بطلان بیع (‌از جمله ناشی از مستحقٌ‌للغیر بودن مبیع‌) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می‌شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن.   تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ شماره…

تأثیر بطلان یا اقاله و انفساخ بیع بر حواله – قاسم نجفی بابادی

نقدی بر ماده۷۳۳ قانون مدنی ایران   کلمات کلیدی: ماده۷۳۳ قانون مدنی، عقد حواله , estinafgar, , بابادی, برائت در حقوق پزشکی, برائت در عمل جراحی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, قصور پزشکی, کلینیک حقوقی, کلینیک حقوقی استیناف گر اسپادان پارس, کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل امور پزشکی, وکیل پایه…

عدم نیاز به اخذ برائت در عملیات جراحی و طبی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: حقوق پزشکی, برائت در عمل جراحی, اخذ برائت در عمل جراحی, برائت در حقوق پزشکی, خطای پزشکی, قصور پزشکی,,بابادی, تماس با کلینیک حقوقی وکلای استیناف گر اسپادان پارس,  قاسم, قاسم نجفی, قاسم نجفی بابادی, مشاوره حقوقی ملکی, وکیل شرکت, مطالبه ثمن ملک, وکیل استرداد ثمن, وکیل پایه یک دادگستری, مقدمه مقاله مورد بحث تحت عنوان عدم…