عدم تحویل ملک پس از خرید – الزام به تحویل ملک – قاسم نجفی بابادی

مقدمه بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد. این امر علی الخصوص در مواقعی که…

چگونگی دعوی تنفیذ قرارداد – تنفیذ قرارداد – قاسم نجفی بابادی

  تنفیذ قرارداد تنفیذ قرارداد موضوعی کلی است که درباره هر یک از انواع قرارداد که به صورت عادی بین هردوطرف تنظیم می‌شود مصداق دارد و لذا برای هر یک از عقدهای گوناگونی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع قول‌نامه رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره عقد می‌شوند…

سند نزدن فروشنده – الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم می شود اما به علت…

ابلاغ رای داور – اجرای رای داور – ابلاغ و اجرای رای داور – قاسم نجفی بابادی

  در یک رابطه قراردادی (رابطه مبتنی بر قرارداد) بسیار اتفاق می افتد که به دلایل و جهات مختلف طرفین در تفسیر و یا نحوه اجرای قرارداد به اختلاف بر می خورند در بسیاری از مواقع روش حل اختلاف در قرارداد مشخص می شود و اگر مشخص نشود طبیعتاٌ مراجع…

تاخیر در تحویل ملک توسط سازنده – الزام به تحویل ملک – قاسم نجفی بابادی

مقدمه بسیار اتفاق افتاده که فروشنده ای خانه یا زمین خود را فروخته و علیرغم اینکه تعهد نموده مبیع را در اجل معینی تحویل و تسلیم خریدار نماید ، از این تکلیف سر باز زده و خریدار را با مشکلات جدی مواجه میسازد. این امر علی الخصوص در مواقعی که…

مبدا خسارت تاخیر تادیه چک و سفته – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تاخیر تادیه چک و سفته در انتهای بسیاری از رسیدگی ها که موضوع آن شکایت‌ است، شخص ملزم به پرداخت جریمه می شود که بخشی از حکم نهایی می باشد. اگر چه این وظیفه ای فرد خاطی است اما در بعضی از این موارد، فرد از پرداخت خسارت…

اعتراض به رای داور – قاسم نجفی بابادی

  یکی از موضوعات مهم در بحث داوری، ابطال رای داور و قواعد مربوط به آن می باشد.این دعوا دارای پیچیدگی های حقوقی بسیاری می باشد. از این نظر قواعد مربوط به آن از مهم ترین مسایل حقوق داوری محسوب می شود. این امرسبب شده است که بحث ابطال رای…

انواع تأخیر در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر کار به چه معناست؟ اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین…

خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  خسارت تأخیر کار به چه معناست؟ اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین…

مرجع رسیدگی به دعاوی بین کارفرما و پیمانکار – قاسم نجفی بابادی

  موارد بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار وکیل حل و فصل اختلافات پیمانکاری توضیح می‌دهد، مسئله حل اختلاف وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که سابق بر آن اختلافی بروز پیدا کرده باشد. قرارداد پیمانکاری نیز به عنوان یک عقد طولانی‌مدت می‌تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین (کارفرما و پیمانکار) شود.…